KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Biopotraviny skutečně jsou zárukou kvality 

11/08/08
MZe ČR

Tisková zprávaPraha, 7. srpna 2008

Vzorky devatenácti biopotravin byly v období od května do července podrobeny laboratornímu zkoumání Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI) v rámci sledování kvality certifikovaných biopotravin na českém trhu. Analýzy se zaměřily na obsah pozůstatků pesticidů, mykotoxinů, dusičnanů a přítomnost GMO. Ani u jednoho vzorku nebylo zjištěno porušení pravidel ekologického zemědělství a všechny zkoumané biopotraviny vyhovují požadavkům platné legislativy.
 
„Základem produkce kvalitních biopotravin je dobře fungující kontrolní systém. Proto se snažíme jeho fungování neustále zlepšovat, což se projevuje i nárůstem počtu laboratorních kontrol biopotravin ve srovnání s minulostí,“ shrnuje ministr Gandalovič. „Výsledky, které u všech zkoumaných vzorků prokázaly, že biopotraviny jsou vyráběny podle zásad ekologického zemědělství, jednoznačně hovoří o efektivitě tohoto kontrolního systému i o kvalitě biopotravin.“
 
V období od května do července 2008 pokračovalo sledování kvality certifikovaných biopotravin na českém trhu pomocí laboratorních rozborů prováděné SZPI. V tomto období prošly laboratořemi SZPI vzorky 19 různých biopotravin vyrobených v ČR nebo v jiných členských zemích EU. Tyto vzorky byly podrobeny laboratorním analýzám zaměřeným na obsah reziduí pesticidů, mykotoxinů, dusičnanů a přítomnost GMO. Ani u jednoho zkoumaného vzorku nebylo zjištěno porušení pravidel ekologického zemědělství a všechny takto prověřené biopotraviny zcela vyhovují požadavkům platné legislativy.
 
Petr Vorlíček
tiskový mluvčí MZe

Zařazeno v Aktuálně