KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Kraj s Českým rybářským svazem pořádá soutěž Středočeský šupináč

08/08/08
Středočeský kraj

6.8.2008

Středočeský kraj ve spolupráci s Českým rybářským svazem pořádá od 16. června 2008 do 15. září 2008 rybářskou soutěž „Středočeský šupináč“. Do soutěže se může přihlásit kdokoli, kdo má trvalý pobyt ve Středočeském kraji a je držitelem platného rybářského lístku a platné povolenky k lovu v revírech Českého rybářského svazu (ČRS) na území Středočeského kraje. Za první místo v soutěži náleží výherci bezplatná celosvazová povolenka na rok 2009 a nákup libovolného rybářského sortimentu ve vybraných prodejnách v hodnotě 15 000 korun.

Za druhé místo v soutěži výherci náleží bezplatná povolenka (krajská – dle členství v MO, na rok 2009) a dále nákup libovolného rybářského sortimentu ve vybraných prodejnách v hodnotě 10 000 Kč. Za třetí místo v soutěži náleží výherci bezplatná povolenka (krajská – dle členství v MO, na rok 2009) a dále nákup libovolného rybářského sortimentu ve vybraných prodejnách v hodnotě 5 000 Kč. Za čtvrté až třicáté místo v soutěži obdrží výherce věcnou cenu.

Vyhodnocení a předání cen se uskuteční dne 4. 10. 2008 na výstavišti v Lysé nad Labem při příležitosti konání Středočeských dožínek.

Pravidla soutěže „Středočeský šupináč“:

Soutěž proběhne od 5.00 hod. 16. 6. 2008 do 19.00 hod. 15. 9. 2008.
Soutěže se může účastnit kdokoliv s trvalým pobytem na území Středočeského kraje. 
Soutěžící musí být držitelem platného rybářského lístku a platné povolenky k lovu na revírech ČRS kdekoliv na území Středočeského kraje.
Ryba musí být ulovena v rybářském revíru, jehož uživatelem je ČRS, a dále celý rybářský revír musí být na území Středočeského kraje.
Ryba nesmí být ulovena zakázaným způsobem lovu dle zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství, v platném znění (to neplatí, pokud byla pro revír udělena výjimka orgánem státní správy rybářství). 
V případě, že lovící bude mladší 15 let, bude zastupován alespoň jedním zákonným zástupcem.
Ulovená ryba musí být v den ulovení, nejpozději však následující den, vyfotografována s přiloženým metrem tak, aby z čitelné stupnice byla patrna míra ryby.

Při posuzování úlovku budou hodnocena následující kritéria:
délka 
hmotnost
vzhled

Soutěž bude rozdělena do 4 kategorií:

kapr, karas, cejn, parma, podoustev, tolstolobik a amur
sumec
dravci a úhoři – štika, candát, bolen, úhoř  
ostatní  – okoun, lín, perlín   
Pětičlennou hodnotitelskou komisi jmenuje náměstek hejtmana Středočeského kraje Ing. Vilém Žák.

Hodnotitelská komise stanoví celkové pořadí v soutěži na základě výsledků z hodnocení v jednotlivých kategoriích.

Přihláška do soutěže musí obsahovat: jméno, příjmení, datum narození,  trvalý pobyt, telefon, číslo rybářského revíru, druh ryby, její délku,  hmotnost, datum a čas ulovení, fotografii úlovku v porovnání  s přiloženým metrem tak, aby z čitelné stupnice byla patrna míra ryby.

Přihlášky do soutěže budou zasílány na adresu:

Krajský úřad Středočeského kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
Zborovská 11
150 21 Praha 5

(na obálku uveďte: „Středočeský šupináč“ –  neotvírat).

Uzávěrka podávání přihlášek je dne 20. 9. 2008.  

Za první místo v soutěži náleží výherci bezplatná povolenka (celosvazová na rok 2009) a dále nákup libovolného rybářského sortimentu ve vybraných prodejnách v hodnotě 15 000 Kč.
Za druhé místo v soutěži výherci náleží bezplatná povolenka (krajská – dle členství v MO, na rok 2009) a dále nákup libovolného rybářského sortimentu ve vybraných prodejnách v hodnotě 10 000 Kč.
Za třetí místo v soutěži náleží výherci bezplatná povolenka (krajská – dle členství v MO, na rok 2009) a dále nákup libovolného rybářského sortimentu ve vybraných prodejnách v hodnotě 5 000 Kč.
Za čtvrté až třicáté místo v soutěži obdrží výherce věcnou cenu.  

Vyhodnocení a předání cen se uskuteční dne 4. 10. 2008 na výstavišti v Lysé nad Labem při příležitosti konání Středočeských dožínek.

Přihlášku do soutěže naleznete na www.kr-stredocesky.cz