KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Ministr Gandalovič dnes zahájil 35. ročník Země živitelky

22/08/08
MZe ČR

Tisková zprávaPraha, 21. srpna 2008

Letošní již 35. ročník mezinárodního agrosalonu Země živitelka je tradiční příležitostí k hodnocení úspěšnosti právě vrcholícího hospodářského roku. Ministr zemědělství Petr Gandalovič, který dnes veletrh zahájil, této příležitosti využil i k rekapitulaci a zhodnocení práce resortního ministerstva.
 
Hodnocení práce MZe se může opřít např. o úspěchy české agrární diplomacie v Bruselu, za jeden z nichž považuje ministr Gandalovič upravený návrh EK na seškrtání dotací, stanovený na bázi velikosti farem. Naše země patřila k těm, na které by původní návrh dopadl nejtíživěji. Vzhledem k historickému vývoji tvoří naše zemědělství především velké farmy, které by podle původního návrhu měly přijít až o 45 % dosavadních dotací. Většina těchto peněz by navíc ani nedoputovala do ČR. Proto Česká republika iniciovala koalici členských států, kterým hrozilo, že budou případným prosazením původního návrhu podobně postiženy. Toto úsilí spolu s několikaměsíčním tvrdým vyjednáváním českého týmu se vyplatilo. Nový, modifikovaný návrh Komise je pro ČR nesrovnatelně výhodnější. Úspěchem je také reforma trhu s vínem, kde se ČR podařilo vybojovat všechny priority, tedy rozumnou výši finančních prostředků, možnost doslazování cukrem i zachování tradičního označování.
 
Výrazným aktuálním tématem je samozřejmě rozpočet, který pro resort zemědělství počítá s přibližně pětimiliardovým snížením oproti roku minulému. Ministr Gandalovič nicméně aktivně jedná o možných úpravách. „Největší propad nastane u národních doplňkových plateb, kde na rok 2009 počítáme s přibližně čtyřmi miliardami korun. Při rozhodování mezi plošným snížením těchto plateb a redukcí podpůrných programů Agrárně potravinářského komplexu  převážil názor, že je spravedlivé, aby nucené  škrty     dopadly na všechny zemědělce rovnoměrně,“ řekl Gandalovič. Primárním zájmem je, aby nebylo ohroženo fungování PRV.
 
Další oblastí, do níž ministerstvo napřelo svoje úsilí, je vyrovnání se s minulostí. „Nový transformační zákon přijala v červnu tohoto roku vláda a doporučila ho sněmovně k projednání. Věřím, že v poslanecké sněmovně převládne pocit odpovědnosti a přijetím tohoto zákona budou konečně naplněna práva oprávněných osob a s definitivní platností ukončíme restituční proces českého zemědělství,“ uvedl Gandalovič.
 
Petr Vorlíček
tiskový mluvčí MZe

Zařazeno v Aktuálně, Novinky a akce