KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Odborný doprovodný program Země živitelka 2008

18/08/08

České Budějovice 21. – 26. srpna 2008

odborný doprovodný program
35. ročníku výstavy Země živitelka 2008
výstavy Ekostyl a Mezinárodní výstavY družstevnictví
 
 
otevřeno: čtvrtek – pondělí od 9.00 do 18.00 hod., úterý od 9.00 do 17.00 hod.
 
 
konané ve dnech od 21.8.2008 do 26.8.2008
 
 
Den
Datum
 
Čas
Od – Do
hodin
Kde
Místo
Název programu, přednášky, semináře apod.
Pořadatel
čtvrtek
21.8.2008
 
 
 
Den potravin
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.00 hod.
 
 
 
 
 
 
 
9.00 – 12.00
hod.
 
9.30 – 12.00 hod.
 
11.00 – 13.00 hod.
 
 
 
 
11.00 – 16.00
hod.
 
13.00 – 17.00 hod.
 
 
 
 
14.00 – 15.00 hod.
 
 
10.00 – 17.00 hod.
 
 
 
10.00 hod.
 
Pivovarská zahrada
 
 
 
 
 
 
areál výstaviště a pavilon R2
 
pavilon R3
 
 
pavilon Z – 1.patro
 
 
 
 
 
pavilon Z – 1.patro
 
 
pavilon Z – 1.patro
 
 
 
 
 
pavilon Z – 1.patro
 
 
 
pavilon Z – 1.patro
 
 
 
 
DK Metropol
 
Slavnostní zahájení 35. ročníku výstavy spojené s předáním ocenění:
          slavnostní předání certifikátu národní značka KLASA
          cena ministra zemědělství pro mladé pracovníky pro rok 2008
          Cena ministra zemědělství za nejlepší realizovaný výsledek výzkumu a vývoje v roce 2008
 
Hodnocení exponátů soutěže Zlatý klas
 
 
Jednání Ekonomické komise Agrární komory ČR
 
 
Prezentace činnosti Krajských informačních středisek pro rozvoj zemědělství a venkova v návaznosti na MZe a krajské programy
          odborná konzultace k tématu: obnovitelné zdroje energie, šance pro zemědělství
 
Diskusní fórum „Ovoce 2008“
          pořádá Ovocnářská unie jižních a západních Čech
 
Seminář pro jihočeské a hornorakouské zástupce měst a obcí
         úspory energií a obnovitelné zdroje
          pořádá Energy Centre České Budějovice ve spolupráci
       se sdružením O. Ö. Ökoenergiecluster, SMOJK – Svazem   
       měst a obcí Jihočeského kraje
 
Beseda na téma: Český spotřebitel v EU – pořádá SOS – Spotřebitelské informační centrum České Budějovice, pod záštitou hejtmana Jihočeského kraje
 
"Den firmy AgroConsult Bohemia s. r. o." na téma: Podpory investic zemědělství a obcí v rámci Programu rozvoje venkova – EAFRD
– pořádá AgroConsult Bohemia s.r.o. a GE Money Bank
 
Odborný seminář pekařů a cukrářů
– pořádá Podnikatelský svaz pekařů a cukrářů v ČR
 
 
Pátek
22.8.2008
 
Den družstevnictví
 
 
 
Den českého venkova
 
 
 
 
 
10.00 – 13.00 hod.
 
 
10.00 – 13.00 hod.
 
 
10.00 – 11.30 hod.
 
 
8.00 – 13.00 hod.
 
 
11.00 hod.
 
 
14.00 – 15.30 hod.
 
 
9.30 – 11.00
hod.
 
 
 
10.30 – 11.00
hod.
 
 
pavilon Z – 1.patro
 
 
 
pavilon Z – 1.patro
 
 
 
pavilon Z – 1.patro
 
 
 
pavilon Z – 1.patro
 
 
pavilon R2
 
 
pavilon Z – 1.patro
 
 
 
pavilon Z – 1.patro
(kinosál)
 
 
 
tiskové středisko
 
 
Seminář „Regionální podpora rozvoje venkova“
– pořádá Spolek pro obnovu venkova ve spolupráci s MMR a MZe
 
Seminář při příležitosti 55. výročí vznikuSvazu českých a moravských výrobních družstev na téma „Družstevnictví 2008“
– pořádá Družstevní asociace ČR ve spolupráci s JČU
 
GDA (guide line daily among) – doporučené denní množství a co znamená pro spotřebitele
          pořádá Potravinářská komora České republiky
 
Společné jednání Představenstva Agrární komory CŘ a Dozorčí rady Agrární komory ČR za účasti ministra zemědělství
 
Oficiální vyhlášení exponátů oceněných v soutěži Zlatý klas, tisková konference
 
Tisková konference Českého statistického úřadu a Agrární komory ČR za účasti zástupců MZe
         výsledky Agrocenzu a výsledky sklizně
 
Seminář „Aktuální agendy MZe – pozemkové úpravy cross – complience , e-agri “
          za účasti ministra zemědělství Mgr. Petra Gandaloviče
– pořádá MZe
 
tisková konference MMR
Sobota
23.8.2008
 
Národní dožínky ČR
 
Den myslivosti
 
 
 
10.00 hod.
 
 
10.00, 12.00 a 14.00 hod.
 
 
14.00 – 15.30 hod.
 
 
 
Pivovarská zahrada
 
volná plocha u pavilonu B4
 
 
pavilon Z – 1.patro
 
 
 
 
Slavnostní zahájení Národních dožínek, za účasti prezidenta ČR profesora Václava Klause
 
BIO TOP – Duo Vanda a Standa – hudebně zábavný program na téma venkov, zemědělství, ekologické zemědělství, biopotraviny
– pořádá Mze
 
Kulatý stůl na téma „Historie a budoucnost selského stavu v ČR“ za účasti ministra zemědělství Mgr. Petra Gandaloviče
– pořádá Asociace soukromého zemědělství ČR
 
Neděle
24.8.2008
 
 
Den Jihočeského kraje
 
10.30 – 12.00 hod.
 
 
13.30 – 14.30 hod.
 
10.00, 12.00 a 15.00 hod.
 
 
 
9.00 – 18.00 hod.
Pivovarská zahrada
 
 
Výletní stan Českého rozhlasu
 
Volná plocha u pavilonu B4
 
 
 
R2
Zahájení dnu „Jihočeského kraje“
– o Jihočeském kraji vážně i nevážně – představitelé kraje jak je neznáte
 
Na slovíčko s hejtmanem a radními Jihočeského kraje
 
 
PŘIJEDE K NÁM NÁVŠTĚVA – Duo Vanda a Standa – hudebně zábavný program na téma hygiena při manipulaci s potravinou, bezpečnost potravin
          pořádá Mze
 
Den Jihočeského kraje, raut
Pondělí
25.8.2008
 
 
Česko – polský den
 
 
 
Den chovatelů
 
 
 
 
9.30 – 13.00
hod.
 
10.30 – 14.00 hod.
 
 
 
 
 
10.00 – 12.00 hod
 
11.00 hod.
 
 
13.00 – 16.00 hod.
 
 
 
 
13.00 hod.
 
 
 
13.30 – 15.30 hod.
 
 
15.00 hod.
 
 
 
10.00 – 14.00 hod.
 
administrativní budova – 1.patro
 
pavilon Z – 1.patro
 
 
 
 
 
 
pavilon Z – 1.patro
 
 
pavilon Z – 1.patro
 
 
pavilon Z – 1.patro
 
 
 
 
 
pavilon Z – 1.patro
 
 
 
pavilon Z – 1.patro
 
 
 
pavilon Z – 1.patro
 
 
 
pavilon R2
 
 
Zasedání představenstva Zemědělského svazu ČR
 
 
Seminář „ Polské zdravé potraviny – biovýrobky a regionální produkty“
– pořádá Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví Polské republiky v Praze a Ministerstvo zemědělství a rozvoje venkova Polské republiky
 
 
Setkání prodejců ZETOR – Neveřejné!
 
 
Přednáška na téma: chov holubů
– pořádá Český svaz chovatelů
 
„Ochrana lesa, přírody a ekonomika nestátních lesních majetků
          poradna a seminář pro vlastníky a správce lesů pořádaný Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů ČR (SVOL) pod záštitou MZe
 
Přednáška na téma: chov drůbeže
– pořádá Český svaz chovatelů
 
 
Porada předsedů a tajemníků územních organizací Zemědělského svazu ČR
 
 
Přednáška na téma: chov králíků
– pořádá Český svaz chovatelů
 
 
Den České pojišťovny a.s.
 
Úterý
26.8.2008
 
Den živočišné výroby
 
10.00 – 13.00 hod.
 
9.30 – 13.00
hod.
 
 
 
10.00 – 13.00 hod.
 
 
pavilon R2
 
 
pavilon Z – 1.patro
 
 
 
 
pavilon Z – 1.patro
 
 
 
11.ročník semináře „Značení a evidence zvířat“
– pořádá Maria Vet s.r.o.
 
Seminář na téma: „Bioplynové stanice“ – trendy v technologiích, přínosy pro zemědělské podniky a možnosti financování
– pořádá UTS Biogas, a.s.
 
Jednání hlavní technické pracovní skupiny resortu MZe pro IPPC
 
 
 
 
Po celou dobu výstavy:
 
Pavilon F2 – Moje jižní Čechy – samospráva Jihočeského kraje se představuje
 
Pavilon D7– prezentace Českého svazu chovatelů Praha a svazového časopisu Chovatel, výstavka zvířat členů Českého svazu chovatelů, poradenství
 
21.8., 22.8., 25.8. a 26.8., 9.00-16.00 hod. – volná plocha u pavilonu B4– LESNÍ PEDAGOGIKAenvironmentální vzdělávání dětí a mládeže – zajímavosti o lese a lesním hospodářství
         pořádá MZe
 
21.8. – 23.8.2008 (čtvrtek – sobota) – předvádění plemenných krav
11.00 -12.00hod.
         pořádá Jihočeský chovatel a.s. ve spolupráci s Reprogenem a.s.
 
 
21.8. – 23.8.2008 (čtvrtek – sobota) – předvádění plemenných koní (Starokladrubské plemenné
       klisny)
10.00 – 11.00hod. – ukázka jízdárny a poslušnosti
12.00 – 13.00hod. – puschball
14.00 – 15.00hod. – ukázka voltiže
         pořádá SOU zemědělské Kladruby nad Labem
 
24.8. – 26.8.2008 (neděle – úterý) – předvádění plemenných koní
24.8.                              11.00 – 12.00hod. – předvádění plemenných koní na ruce
14.00 – 15.00hod. – předvádění plemenných koní v zápřeži a pod sedlem,
 ukázky westernového ježdění
25.8.                              11.00 – 12.00hod. – předvádění plemenných koní na ruce
14.00 – 15.00hod. – předvádění plemenných koní v zápřeži a pod sedlem,
 ukázky westernového ježdění
26.8.                              11.00 – 12.00hod. – předvádění plemenných koní na ruce
 
21.8. – 26.8.2008 (čtvrtek – úterý) – předvádění ovcí a ukázka práce ovčáckého psa
21.-25.8. od 15.00 do 16.00hod.
26.8.                od 12.00 do 13.00hod.
– pořádá Svaz chovatelů ovcí a koz v ČR
 
 
 
Program připravilo Výstaviště České Budějovice a.s. ve spolupráci s MZe, MMR a AK ČR
 
 
Program zpracovala: Pavla Himlová
 
 
                                                                                                                        Změna programu vyhrazena !

Zařazeno v Aktuálně