KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Pokles stavu ovcí v Německu

15/08/08

Trend poklesu početních stavů ovcí v Německu pokračuje – během jednoho roku poklesly o 100 000 kusů. Klesl i celkový počet zemědělských podniků zabývajících se chovem ovcí.
Zdroj: Agronavigátor

Početní stavy ovcí v Německu v průběhu jediného roku poklesly o 3,7 % (100 000 ks) na přibližně 2,44 mil. zvířat; jak vyplynulo z údajů, které zveřejnil Spolkový statistický úřad (výsledky sčítání dobytka, které se uskutečnilo v květnu letošního roku). Nastoupený trend snižování početních stavů ovcí tak dále pokračuje. Hlavním důvodem tohoto nepříznivého stavu by mohl být výskyt katarální horečky ovcí.
Nejvýraznější pokles početních stavů ovcí byl zaznamenán ve spolkové zemi Severní Porýní-Vestfálsko, která byla společně s Dolním Saskem nejvíce postižena tímto nebezpečným infekčním onemocněním. V Bádensku-Virtembersku naopak došlo k nárůstu počtu chovaných ovcí o 9,2 procenta.
V Německu však nedošlo pouze k redukci početních stavů ovcí, ale také k poklesu počtu zemědělských podniků, zabývajících se chovem ovcí. Zatímco v květnu roku 2007 bylo v této zemi registrováno ještě 29 325 podniků tohoto typu, v květnu letošního roku to bylo již o téměř 1000 subjektů méně. 
Schafbestand in Deutschland sinkt.
www.animal-health-online.de

Zařazeno v Aktuálně