KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Široký sortiment brambor pro konzum i průmysl

13/08/08

Autorka:  Barbora Venclová, Agroweb

 Letos jsou brambory v České republice vysázeny na asi 36 000 ha, včetně předpokládané plochy zahrádkářů, je tedy věnována výměra zhruba o dva tisíce hektarů méně než vloni. Z toho vyplývá, že celková plocha brambor má sestupnou tendenci. Přes očekávaný dobrý výnos komodity v sadbové oblasti u nás by neměl být v Evropě nadbytek brambor, což by pomohlo ke stabilizaci jejich ceny. Tyto informace zazněly na 12. bramborářském dni v Čechticích, který je tradičně spojen s prohlídkou demonstračních a množitelských porostů firmy Europlant.

Na pozemcích Zemědělského družstva Čechtice mohli zájemci v letošním roce zhlédnout přes 40 odrůd brambor společnosti Europlant. O jejich charakteristiku se s návštěvníky podělil Ing. Jiří Procházka, jednatel společnosti Europlant šlechtitelská, spol. s r. o., kterého doplňoval Jörg Eggers, jednatel německé společnosti Europlant Pflanzenzucht GmbH Lüneburg.
Brambory patří v zemědělském družstvu k nejdůležitějším tržním plodinám. Jejich plocha je za posledních pět let téměř stabilní – pohybuje se okolo 200 ha. V letošním roce zaujaly 200,6 ha, z toho bylo 94,6 ha sadbových (ve stupni E: 30,7 ha, C1: 36,9 ha, C2: 27 ha) a 106 ha brambor na průmyslové zpracování a konzum. Jak uvedl agronom podniku František Kletečka, pokusy byly v letošním roce založeny v nadmořské výšce 470 m. Hlízy se sázely mírně narašené 18. dubna. Suché počasí, které panovalo v severní Evropě, Českou republiku nezasáhlo a srážky byly v Čechticích rovnoměrně rozložené. Teploty se ve všech měsících pohybovaly na nižší úrovni než loni, a proto je vegetace oproti minulému roku přibližně o týden opožděna.

Jednotlivé odrůdy

Ze širokého výběru odrůd brambor vyzdvihnul Ing. Procházka ve velmi raném sortimentu salátovou odrůdu Anuschka (BA) s výbornou chutí. Následovala konzumní odrůda s červenou slupkou Bellarosa (B), která se hodí na předkličování a rychlení pod fólií v ranobramborářské oblasti. Velmi rané odrůdy doplňuje Finka (B), která je vhodná na raný špinavý (u nás žádaný) konzum a Presto (B), jež se uplatňuje při předklíčení a rychlení pod fólií.
Odrůda Augusta (B) s červenými očky a velkým výnosem načíná sérii raných odrůd. Ing. Procházka vysvětlil, že jde o nástupkyni odrůdy Quarta. Následující velmi kvalitní konzumní odrůda Baccara (AB) s dlouze oválnými hlízami se doporučuje na předkličování a je výborná na závlahách. Dále je vhodná na praní a balení a vyznačuje se odolností proti vločkovitosti. Raná odrůda Elfe (B) je svými vlastnostmi velice podobná odrůdě Marabel. Disponuje vysokým výnosem, hodí se na praní a loupání. Ing. Procházka věří ve velké rozšíření další rané odrůdy Ewelina (B). Vyznačuje se mimořádnou odolností vůči strupovitosti a je vhodná na skladování.
V odrůdách poloraného sortimentu se Ing. Procházka zastavil u Agnes (B, BC) a výnosné konzumní odrůdy s vysokým nasazením oválných hlíz Esprit (B). Celosvětově se rozšiřující polopozdní konzumní odrůda Jelly (B) je určena pro náročnější pěstitele. Pro svůj tvar a vnitřní kvalitu je vhodná také na výrobu hranolků. Polopozdní červenoslupká odrůda Tizia (B) se vyznačuje vysokým výnosem hlíz oválného tvaru s mělkými očky a sytě žlutou dužninou. Ve skládce je klidná a dobře se skladuje až do pozdního jara.
Novinky v sortimentu průmyslových odrůd tvoří rané odrůdy Europrima (vhodná na výrobu lupínků) a Toccata (škrob), polopozdní pak odrůdy s vysokým nasazením hlíz Aspirant (škrob) a Eurostarch (škrob). Jak Ing. Procházka vysvětlil, škrobárny vyžadují spíše světlou dužninu hlíz, aby nedocházelo k záměně s konzumními bramborami.
Množitelská plocha brambor společnosti Europlant zaujímá v letošním roce 900 ha (z toho je asi 65 % vlastní přihlašování). Z vlastního množení bylo uznáno 460 ha, sestupněno 8,6 ha a neuznáno téměř 70 ha, ze kterých 23 ha tvořila odrůda Milva. Nejprodávanějšími odrůdami společnosti jsou Marabel (se 277 ha je druhým rokem nejrozšířenější odrůdou v ČR), dále Laura, Belana, Collete, Marena, Jelly a Presto.

Uznávací řízení

Kvalitu sadby kontroluje semenářská inspekce Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ). Pomocí Elisa testu sleduje výskyt virových chorob, které snižují výnos a zhoršují kvalitu hlíz. Jak uvedl Ing. Jiří Hakauf z ÚKZÚZ, v letošním roce bylo dovezeno 6398 t sadby, tedy o 1000 t méně než v minulém, ale dvojnásobné množství v porovnání s rokem 2006. Celkem bylo importováno 141 odrůd (nejvíce Milva: 760 t a Impala: přes 500 t) v 909 partiích, ze kterých zaměstnanci ÚKZÚZ na přítomnost virů zkontrolovali 117 (35 v generaci C1, 9 v C2, 73 v E – z toho 23 v SE2). Deklarované partii neodpovídalo sedm.
Ing. Hakauf účastníky dále seznámil s množitelskými plochami brambor přihlášených k uznávacímu řízení a zastavil se u těch nejzajímavějších. Největší plochu v letošním roce zaujímá odrůda Marabel (270 ha). V kategorii nad 100 ha se snížila množitelská plocha u odrůdy Impala, naproti tomu u odrůdy Magda došlo v porovnání s rokem 2007 k dvojnásobnému nárůstu.Ve skupině od 40 – 100 ha zaznamenala nejvyšší nárůst odrůda Madelaine (z 18 ha na 76 ha), avšak největší zastoupení v této kategorii má odrůda Laura (96 ha). Ve skupině od 20 – 40 ha desetinásobně vzrostla množitelská plocha u odrůdy Gala (ze 2,5 ha na 25 ha).
Vzcházení a počáteční růst brambor byly poměrně vyrovnané a rychlé. Podobně jako minulý rok, také letos hrozí v důsledku většího výskytu přenašečů viróz, vyšší napadení brambor virovými chorobami. Kořenomorka bramborová (Rhizoctonia solani), stejně jako výskyt mandelinky bramborové (Leptinotarsa decemlineata) jsou na normální úrovni, ale kolísají podle lokality. Zejména ze západních Čech přicházejí v důsledku teplých zim signály o výskytu plevelných brambor. S plísní bramborovou nebyl v době konání bramorářského dne (10. 7.) velký problém, ale po deštivém počasí se začínala objevovat. Nasazení hlíz pod trsem je podle Ing. Hakaufa normální až vyšší podle lokality.

Klíčové informace:
● Na pozemcích Zemědělského družstva Čechtice mohli zájemci v letošním roce zhlédnout přes 40 odrůd brambor společnosti Europlant
● Teploty v ČR se ve všech měsících pohybovaly na nižší úrovni než loni, a proto je vegetace oproti minulému roku přibližně o týden opožděna
● V letošním roce by v Evropě neměl být nadbytek brambor.

Zařazeno v Rostlinná výroba