KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Vakcinace proti katarální horečce začne v srpnu

05/08/08

Informace Státní veterinární správy

Chovatelé skotu, koz a ovcí potřebovali pomoci, aby se účinně mohli bránit katarální horečce ovcí, jinak též zvané bluetongue. Proto jim stát vyšel vstříc obdobně jako v ostatních členských zemích EU. Ministerstvo zemědělství ČR vybralo dodavatele vakcíny a zajistilo nákup vakciny, a Státní veterinární správa ČR tuto nouzovou vakcinaci organizuje.

Po 20. 8 započne první takováto akce v ČR od roku 1989. Když se něco takového pořádalo dříve, byla organizace poměrně jednodušší, neboť vše bylo v rukou státu, se všemi klady, ale i zápory z toho vyplývajícími. Nyní se akce vakcinace a revakcinace zhruba jednoho a půl milionu zvířat účastní soukromé subjekty, tj. chovatelé, soukromí veterinární lékaři a orgány ministerstva zemědělství a pracovníci státního veterinárního dozoru.

Aby akce proběhla správně a účinně a v zamýšleném termínu, uspořádala SVS ČR dne 31. 7. ve školicím středisku SVS ČR v Praze v Lysolajích, v areálu Státního veterinárního ústavu Praha seminář s pracovníky ministerstva, krajských veterinárních správ, státních veterinárních ústavů a Komory veterinárních lékařů a se zástupci chovatelských svazů.

Proč taková akce a proč tolik peněz? Zhruba se hovoří o více než 140 milionech korun, přičemž letošní náklady na vakcinaci a revakcinaci budou z podstatné míry kryty z prostředků EU? Je to proto, že onemocnění skotu, ovcí a koz působí chovatelům obrovské finanční ztráty. Přímé úhyny nejsou tak vysoké, pohybují se v řádu procent, ale až 40 % ztrát lze přičíst nezabřezávání plemenic (ovcí, ale zejména krav). Další ztráty padají na vrub neuskutečněných obchodů. Zvířata nevakcinovaná nelze vyvážet do zemí, popřípadě na území, kde dosud katarální horečka ovcí nebyl zjištěna.

Chovatelé byli již několikrát informováni o průběhu vakcinace, a nyní naposledy ve čtvrtek 31. 7. Byla proškolena řada osob, které se budou na této ohromné akci podílet. Pracovníci Státní veterinární správy ČR budou zodpovídat za evidenci vakcinačních dávek a povedou evidenci a distribuci. Celá akce započne vyhlášením mimořádných veterinárních opatření, která nouzovou vakcinaci umožní, a to od 20. 8. do 14. 9. 2008.Vakcinace se týká zhruba  1, 5 milionu zvířat. (Akce proběhne ve dvou fázích, vakcinace a po třech týdnech bude pro dosažení imunity následovat revakcinace). Tím budou zvířata prakticky půl roku proti katarální horečce chráněna imunitou. V příštím roce Státní veterinární správa počítá opět s umožněním vakcinace. Podrobnosti budou předmětem dalších jednání zúčastněných stran, zejména SVS ČR a MZe a chovatelů.

Je třeba zdůraznit, že Ministerstvo zemědělství ČR správně a velkoryse rozhodlo o provedení vakcinace s plnou zodpovědností a snahou chovatelům účinně pomoci.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR