KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Vyhláška č. 268/2008 Sb. o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání

18/08/08
Ing. František Vomočil / KIS Jihomoravský kraj

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 689/2004 Sb. o soustavě oborů vzdělávání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 689/2004 Sb. o soustavě oborů vzdělávání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů:

Text vyhlášky 268/2008 Sb. http://www.mvcr.cz/soubor/sb087-08-pdf.aspx