KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory MZe ČR

Vyhláška č. 271/2008 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy.

18/08/08
Ing. František Vomočil / KIS Jihomoravský kraj

Vyhláška kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 38/2001 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy, ve znění pozdějších předpisů.

 

Vyhláška kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 38/2001 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy, ve znění pozdějších předpisů.

 

 

Text vyhlášky: 271/2008 Sb.: http://www.mvcr.cz/soubor/sb087-08-pdf.aspx

Zařazeno v Aktuálně