KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

APHID BULLETIN č. 21/2008

01/09/08
Státní rostlinolékařská služba Mastná, Belzová

34.týden (18.8. – 24.8.)

Zařazeno v Rostlinná výroba