KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Březnická VOŠ a SOŠ uvede v říjnu 76 studentů do vysokoškolského studia

09/09/08
Středočeský kraj

8.9.2008

Hejtman Středočeského kraje Ing. Petr Bendl, náměstek hejtmana pro oblast školství a volného času Dagmar Nohýnková a  člen rady Středočeského kraje pro oblast financí, zahraničních vztahů a kontroly Antonín Podzimek se v pondělí 8. září zúčastnili  slavnostního otevření posluchárny a školní auly ve Vyšší odborné škole a Střední odborné škole (VOŠ a SOŠ) v Březnici.

Otevřením posluchárny vyvrcholila dosavadní spolupráce mezi VOŠ a SOŠ Březnice a Českou zemědělskou univerzitou, která bude v prostorách březnické střední a vyšší odborné školy vzdělávat bakaláře v oboru životního prostředí. Imatrikulace prvních 76 studentů má podle náměstkyně hejtmana pro oblast školství a volného času Dagmar Nohýnkové proběhnout v sobotu 11. října 2008.

Středočeský kraj investoval do zřízení posluchárny a rekonstrukce auly 3.8 milionu korun. Po dokončení prací, které zahrnují rekonstrukci vytápění, elektroinstalace, zřízení vzduchotechniky, pořízení podhledu sálu podle akustické studie, rozšíření sociálního zařízení, instalaci univerzálního samonosného pódia a vybudování bezbariérového přístupu, hodlá škola zahájit stavební úpravy domova mládeže. „Na rekonstrukci internátu máme v příštím roce přislíbeno 15 milionů ze státního rozpočtu,“ uvedla náměstkyně hejtmana.

Stavební úpravy Domova mládeže by měly vytvořit kvalitativně lepší podmínky pro ubytování studentů v objektu budovy postavené v sedmdesátých letech minulého století a škola chce rekonstruovaný areál využít pro celoroční provoz.

VOŠ a SOŠ Březnice má v současnosti 37 studentů denního studia a 59 studentů dálkového studia. SOŠ otevírá každoročně 4 studijní obory, kde studuje 296 žáků. Škola spolupracuje ČZU Praha, Fakultou životního prostředí i řadou podniků. VOŠ a SOŠ Březnice je členem Hospodářské a Agrární komory.