KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

České předsednictví EU se blíží: přípravy resortu vstupují do finální fáze

16/09/08
MZe ČR

Tisková zprávaPraha, 10. září 2008

Zásadní parametry českého předsednictví tento týden v Bruselu s partnery z institucí EU vyjednává delegace ministerstva zemědělství vedená 1. náměstkem ministra Ivo Hlaváčem.
Série jednání zahrnuje setkání s kabinetem komisařky Mariann Fischer-Boel a komisařky Androuly Vassiliou, vedením DG AGRI, DG MARE, předsedou Výboru pro zemědělství Evropského parlamentu Nielem Parishem, předsedou Výboru pro životní prostředí EP Miroslavem Ouzkým a dalšími. Dolaďuje se kalendář akcí, ujasňují se témata, která se budou projednávat právě za CZ PRES a samozřejmě oblasti, kterým se naše předsednictví chce prioritně věnovat.
 
1. náměstek ministra zemědělství Ivo Hlaváč také probíral s partnery náplň neformálního zasedání Rady ministrů zemědělství, které bude Česká republika během předsednictví hostit na přelomu května a června příštího roku v Brně. V současné době se uvažuje například o diskusi k budoucí podobě přímých plateb po roce 2013 či debatě k revizi týkající se politiky kvality zemědělských a potravinářských výrobků ve Společenství. Konečné stanovení tématu přijde na pořad dne až 3-4 měsíce před plánovaným zasedáním. „Problematika kvality zemědělských a potravinářských výrobků je jednou ze sektorových priorit českého předsednictví a ministerstvo zemědělství uspořádá spolu s Evropskou komisí na toto téma high level konferenci počátkem května příštího roku. Počítá se s účastí ministrů a komisařky pro zemědělství a rozvoj venkova Mariann Fischer Boelové“, říká náměstek Hlaváč.
 
 
Petr Vorlíček
tiskový mluvčí MZe

Zařazeno v Aktuálně