KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Druhé kolo žádostí o dotace z OP Rybářství bude spuštěno v říjnu

05/09/08
MZe ČR

02.09.2008

V rámci druhého kola Operačního programu Rybářství bude možno žádat o dotace například na pořádání konferencí a seminářů, vydávání odborných publikací a výukových materiálů z oblasti rybářství, dále na podporu a rozvoj nových trhů a propagační kampaně. Druhé kolo příjmu žádostí probíhat od 7. října do 27. října 2008. Pravidla pro poskytování dotace na projekty schválil koncem srpna ministr zemědělství Petr Gandalovič.

Pravidla schválená 28. srpna stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty zaměřené na zvyšování odborných znalostí v odvětví rybářství, tedy např. pořádání konferencí a seminářů, vydávání odborných publikací a výukových a na projekty určené na podporu a rozvoj nových trhů a propagační kampaně.

Opatření 3.1., záměr a) je zaměřeno na podporu vzdělávacích aktivit, jako jsou odborné konference, semináře a vydávání odborných publikací a jeho cílem je zvýšení odborných znalostí rybářské veřejnosti (s výjimkou seminářů a školení ve vztahu k zákonu č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat).

Opatření 3.3. , záměr b) je zaměřeno na propagaci produktů uznaných podle nařízení Rady (ES) č. 510/2006 Operačního programu Rybářství 2007 – 2013

Příjem žádostí pro výše uvedená opatření bude dle schváleného a zveřejněného harmonogramu probíhat od 7. října do 27. října 2008 do 13 hodin na příslušných regionálních odborech Státního zemědělského intervenčního fondu.

Úplné znění Pravidel je k dispozici v elektronické podobě na internetové adrese Ministerstva zemědělství www.mze.cz (rubrika podpora z EU a národní dotace, podrubrika Evropský rybářský fond – EFF) a rovněž na stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu www.szif.cz v sekci Operační program Rybářství.

Zdroj: MZe