KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Harmonogram příjmu žádostí PRV 2009

08/09/08
Ing. Michal Bratršovský / KIS Vysočina

Plán rozvoje venkova 2009

Harmonogram  příjmu žádostí o dotaci pro projektová opatření PRV

 pro rok 2009

 

                                                              6.kolo            10.2.-2.3.2009 do 13 hodin

 

Opatření PRV

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

I.1.1 Modernizace zemědělských podniků/ podopatření I.1.1.1 a I.1.1.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.1.2 Investice do lesů

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.1.3 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.1.4 Pozemkové úpravy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.3.1 Další odborné vzdělávání a informační činnost

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.3.2 Zahájení činnosti mladých zemědělců

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.3.3 Předčasné ukončení zemědělské činnosti

Kontinuální příjem

I.3.4 Využívání poradenských služeb

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.2.4 Obnova lesnického potenciálu a podpora společenských funkcí lesů

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.l.3 Podpora cestovního ruchu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.2.1. Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a služby

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.2.2.Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.3.1 Vzdělávání a informace

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.2.1 Realizace projektů spolupráce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* předkládá MAS

 

·        

Opatření I.3.2 Zahájení činnosti mladých zemědělců 17.2-2.3.2009 do 13 hodin

 

         7.kolo            9.6.-29.6.2009 do 13 hodin

 

         8.kolo            6.10.-26.10.2009 do 13 hodin