KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Králův Dvůr bude ochráněn před povodněmi

09/09/08
MZe ČR

Tisková zprávaPraha  5.9. 2008

Ministr zemědělství Petr Gandalovič, hejtman Středočeského kraje Petr Bendl a generální ředitel Povodí Vltavy s.p. dnes slavnostně zahájí stavbu protipovodňových opatření v Králově Dvoře. Tato protipovodňová opatření na řece Litavce mají ochránit Králův Dvůr před stoletou vodou, jejich celkové náklady činí zhruba 89 milionů korun a stavba bude dokončena v létě 2009.
 
„Protipovodňová ochrana je mojí prioritou, je důležité uvědomit si, že hrozba povodní je trvalá a proto jsou investice do ochrany zásadní,“ řekl ministr zemědělství Petr Gandalovič a dodal „Máme na protipovodňová opatření zajištěno 14 miliard korun a ty chceme efektivně využít tak, aby bylo ochráněno co nejvíce obyvatel. Daří se nám navíc budovat protipovodňová opatření tak, že jsou v krajině prakticky neviditelná, snažíme se být ke krajině velmi citliví a ohleduplní.“
 
Úprava toku Litavky spočívá v jejím rozšířením do levého břehu. Nově vytvořené koryto s šířkou ve dně 13 metrů (dnešní šířka je okolo 7 metrů) bude opevňováno přírodě blízkou kamennou rovnaninou a zatravněním. Na levém břehu toku, v místě, kde se trasa Litavky přimyká dálnici D5, bude vytvořena 150 metrů dlouhá a 4,5 metrů vysoká opěrná zeď. Třetí část ochrany území Králova Dvora zajišťuje protipovodňová zídka na pravém břehu toku v délce 955 m. Na tuto etapu navazují ještě dvě další připravované akce, dokončení ochrany Králova Dvora a posléze projekt ochrany Berouna. Tyto následné etapy jsou zařazeny do programu Prevence před povodněmi II, který běží v období 2007 – 2012 a předpokládané náklady na jejich vybudování jsou zhruba 410 milionů korun.
 
„Přípravu protipovodňových opatření na Litavce jsme iniciovali bezprostředně po ničivých povodních v roce 2002. Do zpracování významné části celého projektu jsme vložili téměř 1,7 miliónů korun. Mám radost, že teď už stojíme u samotného začátku stavby. Až se dokončí všechny tři části projektu, bude ochráněn nejen Králův Důr, ale i Beroun před stoletou vodou,“ zdůraznil hejtman Středočeského kraje Petr Bendl.
 
 
Petr Vorlíček
tiskový mluvčí MZe

Zařazeno v Aktuálně, Novinky