KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Měsíc biopotravin podpoří řadu regionálních akcí

02/09/08
MZe ČR

Zpráva

Dnes začíná již 4. ročník informační a propagační akce „Měsíc biopotravin a ekologického zemědělství 2008“. V průběhu celého měsíce září se uskuteční řada regionálních akcí na podporu biopotravin a ekologického zemědělství. Pro veřejnost je to možnost navštívit české ekofarmy, ochutnat biopotraviny přímo „ze dvora“ a seznámit se s principy ekologické produkce.

V průběhu měsíce září se uskuteční řada akcí, jako jsou regionální biodožínky, biojarmarky, ochutnávky biopotravin, přednášky, nebo exkurze na ekofarmy. „Měsíc biopotravin je ideální příležitostí, jak podpořit tolik potřebný regionální trh biopotravin a jejich přímý prodej“ řekl na dnešní tiskové konferenci k zahájení akce ministr zemědělství Petr Gandalovič.  „Cílem měsíce biopotravin, v jehož rámci proběhlo loni po celé České republice téměř sto akcí, které přilákaly tisíce návštěvníků, je informovat o principech ekologického zemědělství.“

„Při rozhodování o nákupu biopotravin má osobní znalost ekofarem velký význam. Nejen přímým kontaktem s farmářem, ale i výletem do krajiny plné remízků, mezí a rozptýlené zeleně získávají návštěvníci konkrétnější představu o významu ekologického zemědělství a jeho vlivu na životní prostředí,“ doplnil náměstek ministra pro životní prostředí, vzdělávání a výzkum Jiří Urban.

Na webové stránce www.mesicbiopotravin.cz lze nalézt kompletní seznam akcí včetně kontaktu na organizátora a podrobného programu. Do dnešního dne bylo do kalendáře vloženo téměř 40 akcí, stále je možné vkládat nové akce. Mezi nejdůležitější akce patří: biojarmarky a biodožínky, jako např. v Chrudimi (11.9.), v Praze (19.-20.9.), v Hradci Králové (20.9.), v Olomouci (20.9.) či v Náměšti nad Oslavou (27.9.) a další, ale také dny otevřených vrat na ekofarmách: Sasov (6.9.), Chadimův mlýn (13.9.), ekofarma u Křišťanů (14.9.), u Kadeřávků (20.9.), Kojetín (21.9.), Ratibořice (27.9.), Vinice u Hořic (27.9.) atd.

počet ekofarem se zvýšil z 963 v r. 2006 na 1 318 k 31.12. 2007, došlo k výraznému nárůstu menších ekofarem rodinného typu, které nyní tvoří něco přes čtvrtinu z celkového počtu farem, počet výrobců biopotravin vzrostl za jediný rok ze 152 na 253, tj. o 2/3 původní hodnoty jen za první 3 měsíce roku 2008 se počet ekologicky hospodařících zemědělců dále zvýšil o bezmála 250 farem na celkový počet 1 564 farem, počet výrobců biopotravin o téměř 50 podniků na celkových zhruba 300 výrobců výměra ekologicky obhospodařované zemědělské půdy se za stejné období zvýšila o téměř 10 000 ha a dosáhla více než 320 000 ha v průběhu roku 2008 se zvýšil také počet ekologických sadařů a vinařů, výměra ekologických sadů je v současné době 1 737 ha, rozloha biovinic se od počátku roku do konce března 2008 zvýšila o 44%, na 353 hektarů

Zařazeno v Aktuálně