KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Na zámku Loučeň se konala konference Středočeské reality 2008

30/09/08
Středočeský kraj

25.9.2008

V nedávno opravených prostorách  zámku Loučeň začala ve čtvrtek 25. září 2008 konference Středočeské reality 2008. Více než sto účastníků přivítal na úvod náměstek hejtmana pro oblast majetku Josef Martinic. Cílem dvoudenní konference Středočeské reality 2008, které se zúčastnil i středočeský hejtman Petr Bendl,  je otevřít společnou diskusi o možnostech dalšího rozvoje měst a obcí a ukázat, jak se dostat k finančním zdrojům nezbytným pro realizaci konkrétních záměrů měst a obcí.  

„Vím, že obcím a městům scházejí peníze na opravy místních komunikací a stavbu nových, že se obtížně hledají prostředky na chodníky i revitalizaci center a veřejných prostranství. Proto bude téma možností získání peněz na obdobné projekty patřit k nejdůležitějším,“  upozornil na úvod konference Josef Martinic, náměstek hejtmana pro oblast majetku.  

Jak dále uvedl, otevřeno bude také v současné době aktuální téma prosazování zájmů obcí v jednání s investory a developery. Velký prostor dostane i problematika nového stavebního zákona a další novinky v územním plánování. „Jsme připraveni právě u tohoto tématu zaznamenat  zpětnou vazbu o dopadech současné platné legislativy a předat ji zpět  zákonodárcům, a to i  třeba i v podobě legislativní iniciativy Středočeského kraje,“ zdůraznil náměstek Martinic.  

Druhý den konference přinese informace o přípravě klíčových dopravních staveb v regionu a o dalších významných rozvojových záměrech – mj. o Pražském okruhu, D3 či R6, o železničních koridorech, živých nádražích a příměstské železnici.  

Mezi aktivními účastníky konference nechybí odborníci na danou problematiku. O možnostech financování rozvoje obcí během prvního dne konference např. hovořili Ladislav Kutík, člen Rady Středočeského kraje pro oblast regionálního rozvoje a cestovní ruch, Ing. Vilém Žák,  náměstek hejtmana pro oblast životního prostředí, zemědělství, informatiky, územní a stavební řízení, a ředitel Úřadu Regionální rady Mgr. Marek Kupsa.

O územním plánu jako nástroji rozvoje obcí vedli samostatný blok Ing. arch. Martin Tunka, CSc., ředitel Odboru územního plánování Ministerstva pro místní rozvoj a Jakub Kleindienst, vedoucí Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Středočeského kraje. Digitalizaci územních plánů se věnovala ve svém vystoupení Ing. Lenka Holendová, vedoucí odboru Územního a stavebního řízení Krajského úřadu Středočeského kraje a s informacemi o novém stavebním zákonu vystoupili odborní zástupci Ministerstva pro místní rozvoj.  

V pátek 26. září pak Ing. Alfred Brunclík, generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic či  Ing. Jan Komárek, generální ředitel Správy železniční dopravní cesty, budou spolu s dalšími odborníky hovořit na téma nově připravovaných dopravních staveb.   

Středočeský kraj pořádá konferenci ve spolupráci se společností Smart Communication s.r.o.