KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Postřehy z 35.ročníku výstavy "Země živitelka"

03/09/08
Josef Sívek / Agroporadenství

Zemědělská výstava se odehrávala v duchu ústředního motta: „Budoucnost českého zemědělství a českého venkova“.

Ve dnech 21.8.-26.8.2008 proběhl na Výstavišti v Českých Budějovicích 35. ročník tradiční
 výstavy Země živitelka.

Výstavy se zúčastnilo přes 500 vystavovatelů a vedle českých obchodníků zde mělo své
 zastoupení (v různých formách spolupráce) kolem 20 cizích států.

Postřehy z výstavy

Regiony na výstavě

Zařazeno v Aktuálně