KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Salmonel v chovech drůbeže letos ubylo

09/09/08

Zdroj: Agroweb, Seifertová Eva (4.9.2008)

 Letos se začínají objevovat první výsledky dvou národních programů k tlumení výskytu salmonel v chovech drůbeže, konkrétně ve všech reprodukčních chovech a v chovech nosnic pro produkci konzumních vajec, které byly zahájeny od ledna minulého roku. Díky důsledně prováděným preventivním hygienicko-sanitačním opatřením v chovech a vakcinaci se podařilo snížit výskyt salmonel o polovinu. Informoval o tom mluvčí Státní veterinární správy ČR Josef Duben.
Salmonelóza u lidí je velmi nepříjemné onemocnění, které může být v některých případech pro lidi i velmi nebezpečné. Bohužel se s ním stále poměrně často setkáváme. Jako nejčastější zdroj infekce se u lidí nejčastěji udávají potraviny živočišného původu a z nich především pak vejce a drůbeží maso. Základní prevencí u tohoto onemocnění je dodržování základních hygienických pravidel při skladování, zpracování a konzumaci potravin, u kterých hrozí zvýšené riziko kontaminace salmonelou. Aby se minimalizovalo riziko možné kontaminace potravin salmonelou, je třeba dbát na to, aby se salmonela nevyskytovala v chovech drůbeže. To je poměrně obtížný úkol, protože salmonely, které způsobují u lidí nejčastěji onemocnění u drůbeže zpravidla nevyvolávají žádné klinické příznaky a proto je poměrně obtížné je odhalit. Proto musí být tlumení salmonel v chovech systematické a musí být zaměřeno na tlumení výskytu salmonel v prostředí. Pokud se salmonely nevyskytují v chovech drůbeže, výrazně se tím snižuje riziko kontaminace produkovaných potravin. Této skutečnosti jsou si vědomy orgány vykonávající veterinární dozor a snaží se postupovat v této činnosti co nejefektivněji, vysvětlil Duben.
Dva národní programy k tlumení výskytu salmonel v chovech drůbeže byly zahájeny po dohodě mezi Ministerstvem zemědělství ČR a Státní veterinární správou ČR ve spolupráci s chovateli. Program tlumení salmonel spočívá podle Dubna především v cíleném sledování výskytu salmonel v prostředí, kde je drůbež chovaná a v přijímání adekvátních opatření v případě jejich záchytu, tak aby se zamezilo dalším výskytům. Proto chovatelé i inspektoři krajských veterinárních správ pravidelně podle předem stanoveného harmonogramu odebírají přesně stanovené množství trusu k bakteriologickému vyšetření. Zásadním preventivním opatřením pro zamezení výskytu salmonel v chovech je důsledné provádění pravidelné sanitace, kontrola a eliminace případného výskytu hlodavců a jiných volně žijících živočichů, včetně ptáků. Velký důraz je rovněž kladen na kvalitu a bezpečnost krmiva, které při špatném zacházení, či skladování může být rovněž významným zdrojem salmonel a nejen těch. Nedílnou součástí těchto preventivních opatření je i povinná vakcinace drůbeže proti salmonele, která v rámci národních programů probíhá s významnou finanční spoluúčastí státu.
Pokud je salmonela v prostředí objevena, orgány Státní veterinární správy šetří, zda se nákaza zjistí i v orgánech drůbeže, a pokud ano, což by znamenalo případné riziko pro lidské zdraví, tak následují striktní opatření. Jedním z takových opatření je například zákaz uvádění vajec do tržní sítě a poražení nebo utracení drůbeže za zvýšených bezpečnostních pravidel s ohledem na tento rizikový materiál.

Zařazeno v Živočišná výroba