KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Sněmovna v prvním čtení podpořila zákon o zemědělství

25/09/08
MZe ČR

Tisková zpráva V Praze, 24. září 2008

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky na svém středečním zasedání schválila v prvním čtení návrh novely zákona o zemědělství. Pro návrh hlasovalo 128 poslanců proti pouze jeden poslanec. Novela tedy má výraznou podporu napříč politickým spektrem. Zákon nyní projedná Zemědělský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.
 
„Podpora českého konkurenceschopného zemědělství a vlastníků půdy je v zájmu celého politického spektra. Proto jsem přesvědčen, že se nám do konce roku podaří schválení novely zvládnout,“ reagoval ministr zemědělství Petr Gandalovič.
 
Novela podle jeho slov přináší zpřísnění a zefektivnění systému kontrol. V podstatě se jedná o zavedení principu bodového systému. Pokud zemědělec dlouhodobě nebude plnit stanovené podmínky, přijde o dotace. Důležitou součástí novely je také evidence krajinných prvků. Jejím smyslem je zajistit, aby rozvoj zemědělství a zvyšování kvality životního prostředí nebyly v opozici.
 
Zavádí tzv. systém cross-compliance, v překladu "křížové shody". Jeho zakotvení v českém zákonodárství je pro ČR jakožto členský stát Evropské unie povinné od  roku 2009. V opačném případě by Česká republika od počátku příštího roku nemohla nadále využívat dotační prostředky EU.
 
Zákon také nově řeší evidenci krajinných prvků. Ty tvoří hlavní část členité a rozmanité krajiny a je nutné o ně pečovat. Proto jsou kilometry stávajících i nových alejí, vodních a lesních ploch, mezí a remízů zaneseny do evidence zemědělské půdy a stanou se tak nedílnou součástí správné péče o krajinu. Zemědělci budou mít podle ministra možnost čerpat prostředky na odpovídající údržbu těchto cenných biotopů, které mají blahodárný vliv na udržení zdravého životního prostředí a tvoří krajinný ráz. Zákon také pružně reaguje na zavádění nových kultur, jakými jsou například energetické plodiny – obnovitelné zdroje energie.
 
 
 
Petr Vorlíček
tiskový mluvčí MZe

Zařazeno v Aktuálně