KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Státní fond životního prostředí zprovoznil elektronickou podatelnu.

19/09/08

18.09.2008 

Ta umožňuje fyzickým i právnickým osobám komunikovat s úřadem prostřednictvím e-mailu.
Pokud je odeslaný e-mail opatřený platným elektronickým podpisem, má komunikace stejnou platnost jako komunikace prostřednictvím klasické doporučené pošty.

Fondu lze posílat e-maily i bez elektronického podpisu, tato forma komunikace má však neformální charakter.
Veškeré podrobnosti jsou k dispozici v sekci Kontakty.
http://www.sfzp.cz:80/clanek/193/667/statni-fond-zivotniho-prostredi-zprovoznil-elektronickou-podatelnu/

Zařazeno v Aktuálně