KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Webové stránky usnadní farmářům přechod na systém kontrol cross-compliance 

16/09/08
MZe ČR

Tisková zprávaV Praze dne 12. září 2008

Prezentace zavádění systému křížové shody, tzv. cross-compliance, byla hlavním cílem dnešní pracovní cesty ministra zemědělství Petra Gandaloviče po středních a jižních Čechách. Ministr také společně s premiérem Mirkem Topolánkem zahájil dožínky Asociace soukromých zemědělců.
 
Ministr se dnes v rámci návštěvy farem ve Středních a Jižních Čechách zajímal především o to, jakým způsobem jsou zemědělci připraveni na zavedení cross – compliance      (C-C),  a jak toto zaváděné kontrolní opatření vnímají. Jeho smyslem je podle ministra zajistit plně funkční systém dodržování kontroly správné zemědělské praxe a zákonných požadavků vázaných k výplatě  přímých plateb a plateb  v rámci opatření II. Osy PRV (LFA, AEO, zalesňování zemědělské půdy, Natura 2000).
 
„Cílem není zbytečná administrativa a sankce, ale prevence v oblasti ochrany životního prostředí a navrácení selského rozumu do hospodaření s půdou a vodou. Ročně bude kontrolováno jen požadované množství 250 až 300 podniků, což významně nepřevýší jedno procento žadatelů,“ uvedl ministr Gandalovič s tím, že se bude MZe snažit o co razantní minimalizaci administrativní zátěže zemědělců.
 
Kontrola bude podle ministra provedena v jednom až dvou dnech, podmínky kontroly a jejich splnění budou jasně definovány. Připravuje se metodická publikace jako návod pro splnění požadavků C-C. Ministerstvo v brzké době plánuje spuštění webu s problematikou C-C na stránkách MZe.
 
Systém křížových kontrol bude spuštěn k 1. 1. 2009, reálné kontroly budou zahájeny po 15. květnu 2009. Zimní měsíce budou využity pro proškolení zemědělců, poradců a inspekce. Součástí systému C-C bude charta farmáře, která stanoví jasná práva zemědělce i přístup státní správy a systém odvolání.
 
První zastávkou dnešní pracovní cesty byla farma Martina Nováka v Oboře Tábora, kde si ministr Gandalovič prohlédl zejména úspěšně fungující bioplynovou stanici, která byla realizována v rámci Podpory rozvoje venkova s celkovými náklady 35mil. Kč. Provoz bioplynky byl zahájen letos v květnu.
 
Dále ministr Gandalovič navštívil farmu Vladimíra Pešty v Boru u Sedlčan, která se specializuje především na produkci mléka. Na farmě je v současnosti 90 kusů krav a jejich užitkovost je 8500 l/rok na dojnici. Odběratelem mléka je sedlčanská mlékárna. Právě pro tento typ farmy, která se specializuje na živočišnou výrobu a produkci mléka, znamená zavedení C-C výrazné zjednodušení kontrolního systému.
 
Ministr Petr Gandalovič poté společně s předsedou vlády Mirkem Topolánkem zahájil dožínky Asociace soukromých zemědělců na farmě Kunclův mlýn. Přes všechny nepřízně   počasí byla podle jeho zhodnocení letošní sklizeň dobrá dokonce i tam, kde zemědělci z důvodu postižení přívalovými dešti a větrnými kalamitami s  velkou nadějí na dobrou sklizeň nepohlíželi.
 
 
Petr Vorlíček
tiskový mluvčí MZe

Zařazeno v Aktuálně