KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Český venkov umí využít evropské peníze

10/10/08
MZe ČR

V Praze 9. října 2008

Program rozvoje venkova a využití evropských fondů, aktuální problémy místního rozvoje, financování územních rozpočtů v roce 2009 – taková byla náplň jubilejních 30. Dnů malých obcí, na které se do  Prahy sjeli starostové menších měst a vesnic z celé České republiky. Jako tradičně na pražské setkání zavítal i ministr zemědělství Petr Gandalovič. O příslušných rezortních nástrojích podpory rozvoje našeho venkova, informovali i reprezentanti ministerstva financí, ministerstva pro místní rozvoj a resortu životního prostřední.

Na projekty obcí je zaměřena především III. osa Programu rozvoje venkova. Obce však mohou prostřednictvím tzv. místních akčních skupin čerpat i z Opatření IV. osy. III. osa Programu rozvoje venkova, konkrétně přes opatření Kvalita života ve venkovských oblastech a diverzifikace hospodářství venkova.

Opatření třetí osy Programu rozvoje venkova jsou zaměřena na tvorbu pracovních míst nebo vytváření podmínek pro hospodářský růst. Jednotlivá opatření jsou zaměřena na podporu zakládání podniků, na vzdělávání, ale také třeba na vybavenost kulturní a sociální infrastrukturou „V aktuálně otevřeném už pátém kole pro příjem žádostí jsme ve třetí ose zaregistrovali 121 projektů s požadavkem na 825 milionů korun. Zdaleka nejvíc projektů se týká občanské vybavenosti,“ uvedl ve svém vystoupení ministr zemědělství Petr Gandalovič.

Vystoupení ministra se dotklo také zemědělských agentur, které mají do budoucna převzít větší část poradenské činnosti nejen pro zemědělce, ale i pro místní samosprávy. Agentury nebudou řízeny z Prahy, ale budou odrážet stávající krajské uspořádání. Podle ministra to ale neznamená, že by na krajské úrovni vznikl nějaký další administrativní článek: agentury v krajských nebo v zemědělsky významných městech budou pověřeny koordinací. Ministr Gandalovič také vyzval přítomné starosty, aby iniciovali pozemkové úpravy: „Starostové obcí jsou ti, kdo musí říct, že chtějí například obnovit cestu, která byla v minulosti rozorána; bez účinné spolupráce s nimi nelze provádět efektivní pozemkové úpravy.“

Den malých obcí je tradičním setkáním starostů obcí s představiteli jednotlivých ministerstev, poslanci parlamentu a dalšími odborníky nad aktuálními problémy malých obcí zejména z oblasti financování, dopravní obslužnosti, dotační politiky a dalších. Akce probíhá dvakrát ročně, na jaře a na podzim, a to vždy v Praze a ve Vyškově.

Petr Vorlíček
tiskový mluvčí MZe

Zařazeno v Aktuálně, Novinky