KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

ČR má zásadní výhrady ke škrtům přímých plateb podle velikosti farem, potvrdil Gandalovič

08/10/08
MZe ČR

Brusel, 7. října 2008

Česká republika principielně nesouhlasí se záměrem krátit přímé platby farmářům v Evropské unii na základě velikosti jejich zemědělských podniků. Podle ministra zemědělství Petra Gandaloviče by byl tento systém přidělování peněz nespravedlivý, protože by měl různé dopady na jednotlivé členské státy. Zopakoval to dnes v Bruselu i generálnímu tajemníkovi sdružení profesních zemědělských organizací v Evropské unii COPA-COGECA Pekka Pesonenovi.

Shodně s ministrem Gandalovičem COPA-COGECA pokládá tento systém, na němž by některé členské státy výrazně tratily, obecně za problematický, navzdory tomu, že některé členské organizace sdružující malé farmáře tuto pozici nesdílejí.

Další problém vidí v možnostech, jak trvale ošetřit tzv. citlivé sektory. „Podle článku 68 by na zlepšení zemědělské výroby a podporu citlivých sektorů mohly členské státy vydávat jen 2,5 procenta objemu peněz z národních obálek. A to je nedostatečné,“ poznamenal Gandalovič.

Gandalovič seznámil Pesonena rovněž se sektorovými prioritami nadcházejícího českého předsednictví v první polovině příštího roku. Informoval ho o přípravách neformálního jednání Rady ministrů pro zemědělství a rybolov, které se uskuteční na přelomu května a června v Brně. Ministr ujistil generálního tajemníka Pesonena, že má zájem pokračovat v kontaktech a že Česká republika bude brát při předsednictví názory organizace COPA-COGECA v potaz.

COPA-COGECA (Sdružení profesních zemědělských organizací v EU – Generální konfederace zemědělských kooperací v EU) je největším a nejvlivnějším lobbyistickým sdružením zemědělců na úrovni EU, reprezentuje 15 milionů lidí pracujících v evropském zemědělství, zastřešuje přes 70 organizací ze všech členských států.

Petr Vorlíček
tiskový mluvčí Mze

Zařazeno v Aktuálně