KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií – zahájila výuku

02/10/08
Josef Sívek / Agroporadenství

V březnu letošního roku byla na Mendelově zemědělské a lesnické univerzitě v Brně  zřízena Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studii. Je to první fakulta tohoto zaměření na české univerzitě (na jiných vysokých školách je tato problematika zařazena maximálně jako studijní obor).

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií – nejmladší „přírůstek“ mezi fakultami
 MZLU v Brně

   Do historicky prvního ročníku bylo přijato 375 studentů  z celé České republiky (Studijní program Regionální rozvoj; Studijní obor – Regionální  rozvoj; specializace na obory Podnikání nebo Veřejná správa). Typ studia – bakalářský,  připravuje se akreditace magisterského studijního programu Regionální rozvoj.

Další informace o fakultě

http://www.frrms.mendelu.cz/cz 

Zařazeno v Novinky