KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Gandalovič: Pozice evropských zemědělců na světovém trhu má být dík reformě silnější

09/10/08
MZe ČR

Brusel, 7. října 2008

Nutnost využít prověrku funkčnosti Společné zemědělské politiky k posílení pozice evropských zemědělců na světovém trhu zdůraznil v dnešním projevu před členy Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova Evropského parlamentu ministr zemědělství Petr Gandalovič. Zmínil také, že zemědělství je neoddělitelně spojeno s rozvojem venkovských oblastí a s péčí o krajinu.

Ministr přislíbil, že bude podporovat současné francouzské předsednictví Evropské unii, po kterém štafetu převezme Česko, v dosažení ambiciózní a skutečně konstruktivní politické dohody nad ostře sledovaným Health Checkem, tedy prověrkou funkčnosti Společné zemědělské politiky. „Úpravy musí prioritně cílit k posílení konkurenceschopnosti zemědělců členských států EU na světovém trhu,“ řekl ministr. Dohoda by podle Gandaloviče rozhodně neměla vytvářet nové nebo prohlubovat nynější nerovné podmínky mezi farmáři jednotlivých unijních států. „Jsem připraven k tomuto úkolu přispět maximální měrou,“ zdůraznil. Poslance EP čeká hlasování o Health Checku právě dnes odpoledne.

Společná zemědělská politika unie je podle něho nezastupitelná jako jednotící prvek EU, protože zemědělství zásadně ovlivňuje rozvoj venkova a utváří krajinu. „Navíc je to oblast, kterou je třeba vyvíjet a reformovat tak, aby co nejlépe dokázala reagovat na dynamicky se měnící okolnosti,“ poznamenal Gandalovič.

Za českého předsednictví chce ministr navázat na nynější diskusi o budoucnosti Společné zemědělské politiky po roce 2013. Hodlá se zaměřit především na systém přímých plateb farmářů.

Přípravy na předsednictví v resortu finišují, dnes se ministr Gandalovič setká s předsedy všech tří výborů, které pokrývají agendu Rady pro zemědělství a rybářství, již bude v první polovině roku 2009 řídit: Zemědělského výboru Nielem Parishem, Výboru pro rybářství Philippe Morillonem a Výboru pro životní prostředí a ochranu spotřebitele Miroslavem Ouzkým.

Petr Vorlíček
tiskový mluvčí Mze

Zařazeno v Aktuálně