KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Gandalovič: V Bruselu se schyluje k rozhodující bitvě o fungování Společné zemědělské politiky

08/10/08
MZe ČR

Brusel, 7. října 2008

Jako příští předseda Rady pro zemědělství a rybářství vystoupil dnes ministr Gandalovič v Zemědělském výboru Evropského parlamentu (EP), a to těsně před hlasováním EP o stanovisku k tolik očekávaném výsledku kontroly fungování Společné zemědělské politiky – „Health Check“. Paralelně pak probíhají jednání členských států o finální podobě Health Checku na úrovni náměstků ministrů zemědělství.

„Výsledek Health Checku je pro ČR klíčový zejména pokud jde o modulaci, tedy převod prostředků přímých plateb ve prospěch rozvoje venkova. Pokud by prošel návrh na škrty podle velikosti farem, ČR by na něj doplatila nejvíce a naši zemědělci by byli na unijním trhu znevýhodněni,“ říká ministr Gandalovič.

„Zaměříme se na klíčové priority Health Checku, což je pro nás hlavně otázka progresivní modulace. Dosáhnout konstruktivní dohody bude ode všech zúčastněných vyžadovat kompromisní přístup. Za stávajícího rozložení sil se ale zdá reálné, že dva měsíce před rozhodující diskusí můžeme této dohody dosáhnout,“ doplňuje 1. náměstek Ivo Hlaváč.

Co se týká opatření, která by mohla být financována z progresivní modulace, navrhují některé státy zaměření se na inovace (jmenovitě Dánsko) nebo jako v případě Francie a Německa zmírnění dopadu končícího systému mléčných kvót. Pokud jde o inovace v rámci rozvoje venkova, ty ČR při stanovení upřesňujících pravidel podporuje.  Oproti tomu platbu do mléčného sektoru odmítáme, neboť nové členské státy nebudou mít možnost využít modulované prostředky dříve než v roce 2012 a nebyl by tak zachován jednotný přístup v EU 27.

Pokud jde o určení modulovaných prostředků na tzv. nové výzvy, převažuje napříč členskými státy názor na ponechání dostatečné míry flexibility. Snahou je dosáhnout toho, aby legislativní návrh reflektoval dosavadní aktivity členských států v dané oblasti prostřednictvím stávajících Programů rozvoje venkova.

Petr Vorlíček
tiskový mluvčí Mze

Zařazeno v Aktuálně