KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Hořín na Mělnicku bude chráněn před povodněmi

14/10/08
Středočeský kraj

14.10.2008

Poklepem na základní kámen byla ve středu 8. října za účasti hejtmana Středočeského kraje Petra Bendla, starosty obce Hořín Petra Fouse a zástupců ministerstva zemědělství slavnostně zahájena stavba protipovodňové zdi v Hoříně na Mělnicku. Zahájení stavby se zúčastnili i náměstkyně hejtmana pro oblast školství Dagmar Nohýnková a starosta Mělníka Miroslav Neumann.

Položení základního kamene tak ukončilo téměř stoleté čekání obyvatel Hořína na protipovodňovou hráz. Obec ležící v aktivní záplavové oblasti by do budoucna měla chránit 620 metrů dlouhá zeď, která bude místy vysoká až 355 centimetrů. Hráz by podle předpokladů měla uchránit domy před padesátiletou vodou a stát bude necelých 60 milionů korun. Památkáři, kteří byli původně proti výstavbě pevné hráze v ochranném pásmu kulturní památky Zámek Hořín, nakonec ustoupili.

„Chtěl bych poděkovat především ministru zemědělství Petru Gandalovičovi, který se zasadil o dotaci na výstavbu hráze v Hoříně. I když většina nákladů bude zaplacena z dotace ministerstva zemědělství, uvědomuji si, že tři miliony, kterými se na výstavbě podílí obec, představují pro Hořín značnou částku. Kraj jí přispěje ještě letos dvěma sty tisíci korun,“ řekl před poklepem na základní kámen středočeský hejtman Petr Bendl.

Obec Hořín leží na soutoku Vltavy a Labe a byla jednou z obcí postižených katastrofálními povodněmi v roce 2002. Voda zde dosahovala místy až do výše pěti metrů a za oběť jí padlo 74 domů. Výše škod se vyšplhala na půl miliardy korun a odstraňování bezprostředních následků škod trvalo téměř dva roky. „Nemohli jsme se spokojit pouze s likvidací následků. Již v roce 2003 jsem začal pracovat na plánu, jak obec před povodněmi ochránit,“ řekl starosta obce Petr Fous. Výsledkem jeho snahy je nynější zahájení stavby protipovodňové zdi, po které bude následovat také úprava koryta Hořínského potoka.

Základem protipovodňové zdi dlouhé 620 m bude monolitická železobetonová konstrukce, jejíž výška se pohybuje od 0,65  do 3,55 m nad úrovní terénu. Konstrukční systém je horizontálně tvořen třemi vrstvami. Spodní část je ukotvena jako podkladní železobetonový blok, na něj nasedá podzemní těsnící stěna a konečně vlastní nadzemní část zdi. Po dokončení bude výkopová zemina použita na terénní úpravy v okolí zdi a bude zde vysazena zeleň, která co postupně zakryje nadzemní části zdi.

Ve zdi jsou navrženy dva průchody, a to jeden do zahrady školy a  druhý do budoucího parku. Průchody budou mít vestavěné kotvy pro upevnění mobilních zábran. Linií zdi prostupuje celkem osm výstupů podzemních odvodňovacích sítí, které jsou opatřeny zpětnou klapkou. Jeden z nich ústí do nově vytvořeného rybníčku, který bude zachycovat vody svedené dešťovou kanalizací před jejich odtokem do Mlýnského potoka. Retenční prostor a výtokové koryto se stavidlem budou sloužit k regulování povodňových průtoků v potoce.

Současně s výstavbou zdi bude opravena i přilehlá komunikace, přeložen kabel nízkého napětí a instalováno nové potrubí pro odvodnění pozemků ve východní části obce.  Protipovodňová zeď ochrání Hořín až do úrovně padesátileté vody a výrazně tak podpoří další rozvoj obce. Investorem stavby, jejíž cena je 57 milionů korun (včetně DPH), je obec Hořín. Podle projektové dokumentace vypracované firmou Hydroprojekt CZ a.s ji realizuje divize Stavitelství Praha OHL ŽS, a.s. Dokončení protipovodňové zdi je plánováno na duben 2009.

Obec Hořín:

Hořín je poprvé historicky doložen roku 1319, ale osídlení zde existovalo již mnohem dříve. Dominantou obce je zámek s kaplí Sv. Jana Nepomuckého, který vznikl v letech 1713-1720 přebudováním původního loveckého zámečku na výstavné barokní sídlo. Obec má katastrální rozlohu 1447 hektarů a leží v nadmořské výšce 162 metrů. Má čtyři části – Hořín, Brozánky, Vrbno a Zelčín a trvale zde bydlí 751 obyvatel.

Zařazeno v Aktuálně, Novinky