KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Komisařka Fischer Boel ocenila připravenost na předsednictví v resortu zemědělství

30/10/08
MZe ČR

Praha, 30. října 2008

Úroveň příprav na předsednictví a spolupráci s ministrem Gandalovičem dnes v Praze ocenila eurokomisařka pro zemědělství a rozvoj venkova Mariann Fischer Boel. Komisařka jednala o prioritách CZ PRES a připravenosti naší země na tento náročný a vysoce prestižní úkol. Se zástupci nevládních zemědělských organizací a profesních svazů řešila také postoj k Health Checku, chystanou konferenci k politice kvality a neformální radu plánovanou na přelom května a června příštího roku do Brna.
 
Komisařka vyzdvihla, že jak profesní, tak osobní vztahy s ministrem Gandalovičem jsou velmi dobré, dosavadní přípravy na české předsednictví v oblasti zemědělství jsou kvalitní a z celého týmu PRES cítí velké odhodlání vést předsednictví úspěšně.
 
Z jednání s profesními svazy a nevládními organizacemi ze zemědělského sektoru si komisařka odnesla řadu argumentů pro omezení krácení přímých plateb. „Je to samozřejmě otázka na delší diskuzi, ale věřím, že pokud k ní všechny členské státy i komise budou přistupovat v kooperativním a kompromisním duchu, nakonec se podaří dosáhnout dohody,“ prohlásila komisařka Fischer Boel. „Dohoda nebude optimální pro všechny, ale měla by být přijata jako dobrá cesta do budoucna a řešení, které bude rozdíly mezi členskými státy minimalizovat.“
 
Ministr Gandalovič ocenil, že „komisařka Fischer Boel právě v Praze přislíbila podpořit nové členské státy a zasadit se o postupné vyrovnávání rozdílů mezi členskými zeměmi. Prvním krokem bude návrh Evropské komise podpořit realizaci některých opatření dodatečnými finančními obálkami pro nové členské státy v rámci prověrky zdravotního stavu Společné zemědělské politiky,“ dodal Gandalovič.
 
Ministr s eurokomisařkou se shodují na významu politiky kvality a věří, že konference chystaná na 12. – 13. března 2009 významně přispěje k právě zahájené celounijní diskuzi a přehodnocování této politiky, systému ochrany označení a dalších témat.
 
Během návštěvy se komisařka setká také s předsedou a členy Zemědělského výboru Poslanecké sněmovny.
 
 
Petr Vorlíček
tiskový mluvčí MZe

Zařazeno v Aktuálně