KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1009/2008

20/10/08
ing František Smítal / KIS Pardubice

NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1009/2008 ze dne 9. října 2008, kterým se mění nařízení (ES) č. 1782/2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce.

Zařazeno v Aktuálně