KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Program rozvoje venkova zlepšuje život mladých lidí na venkově

14/10/08
MZe ČR

Tisková zprávaV Praze dne 14. října 2008

O možnostech uplatnění mladých lidí v  zemědělství a o rozvoji venkova debatoval dnes ministr Petr Gandalovič se studenty Střední zemědělské odborné školy v Benešově. Podpora mladých začínajících zemědělců prostřednictví Programu rozvoje venkova (PRV) usnadnila start podnikání už pro více než 700 malých, vesměs rodinných farem, mnoho existujících podniků pak využilo programy PRV jako příležitosti k modernizaci a rozvoji podnikání.
 
Po čtyřech vyhlášených kolech PRV je na schválené projekty určeno přes 10 miliard Kč. Nejvíce peněz jde na modernizaci zemědělských podniků – 2,9 miliard korun, na podporu mladých začínajících zemědělců – 550 milionů korun, a na diverzifikaci zemědělských činností a programy v tzv. ose III, určené na podporu rozvoje malých obcí, nezemědělských činností a stability venkova. „V loňském a letošním roce jsme ve třetí ose programu pro rozvoj venkova podpořili projekty za téměř pět miliard korun. Zdaleka se nejedná pouze o čistírny odpadních vod a vodovody. Investujeme výrazně i do podpory podnikání, které musí být doslova „živou vodou“ pro venkovský prostor,“ uvedl ve svém vystoupení ministr zemědělství Petr Gandalovič. „Prakticky ve všech opatřeních byl jednoznačný převis poptávky nad finančními možnostmi.“
 
Poslední dvě kola PRV podpořila start podnikání pro více než 700 malých, vesměs rodinných farem. „Velký důraz jsme dali na přednostní uplatnění žadatelů, kteří trvale žijí v místě svého zemědělského podnikání na venkově,“ řekl ministr. Podnikání jako jsou služby pro místní i návštěvníky, drobná výroba nebo kulturní programy jsou podle ministra Gandaloviče přirozeným prostředkem ke zkvalitňování života na venkově. „Budoucnost českého zemědělství vidím hlavně ve vyspělých technologiích v rostlinné i živočišné výrobě, v možnosti navázat na tradici a důrazu na šetrné nakládání s půdou a péči o krajinu,“ dodal ministr.
 
S podnikáním výrazně pomohou právě vznikající agentury pro zemědělství a venkov, které jsou postaveny na základech zemědělských agentur a na zkušenostech z praxe i aktivní práci v regionech. „V okresech vytvoříme informační a servisní bod nejen pro zemědělce, ale také pro malé obce. Zkušený tým zaměstnanců agentur je připraven pomáhat v systému dotačních podpor, které na venkov patří a které je třeba v co největší míře využít na kvalitní a zajímavé projekty,“ uzavřel ministr Gandalovič.
 
Na závěr návštěvy si ministr prohlédl školní statek. V současné době se intenzivně jedná o převodu pozemků a zemědělských budov, které má škola pronajaty od Pozemkového fondu ČR, na kraj.
 
Petr Vorlíček
tiskový mluvčí MZe