KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Středočeské dožínky 2008

15/10/08

Fotografická reportáž KIS Středočeského kraje, o.p.s.

Středočeské dožínky 2008 se konaly v Lysé nad Labem v sobotu 4. října 2008. Na náměstí před radnicí se sešli zemědělci, představitelé Středočeského kraje  a významní hosté, které uvítal starosta města Lysá Mgr. Havelka. Dožínkový  průvod vedly mažoretky v doprovodu dechové Kmochovy hudbu Kolín. Za nimi šli krojovaní Baráčníci z Lysé nad Labem. V prvním ozdobeném dožínkovém  voze se vezli studenti SOŠ Poděbrady v polabských krojích a ve druhém významní hosté dožínek. Za nimi následovali zemědělští hospodáři a zástupci zemědělských profesních organizací.

    

    

Slavnostní program probíhal v hale na Výstavišti v Lysé nad Labem. V prvních řadách hlediště zasedli vedle představitelů kraje i ministr zemědělství Petr Gandalovič a zemědělci, navržení na ocenění za hospodaření, se svým doprovodem. Programem provázel moderátor Jan Rosák a skupina Banjo Band Ivana Mládka.

  

Vrcholem programu bylo předání ocenění sedmi Zemědělským hospodářům Středočeského kraje 2008.

Cenu hejtmana ing. Petra Bendla převzal ing. Karel Daniel, předseda představenstva Zemědělského družstva v Pňovicích na Příbramsku. Cenu předával náměstek hejtmana ing. Žák.

Pan Miroslav Děkanovský převzal i za svého otce cenu ministra zemědělství Mgr. Petra Gandaloviče.

Jednatel a ředitel Zemědělské společnosti Stránka z Mělnicka pan ing. Petr Živec převzal cenu náměstka hejtmana pro oblast životního prostředí, územního a stavebního řízení, zemědělství a informatiky ing. Viléma Žáka.

Ředitelka Střední odborné školy Poděbrady ing. Milena Kavková převzala cenu náměstka hejtmana pro oblast školství a volného času Dagmar Nohýnkové. 

Jednatel akciové společnosti ZEA Světice, a.c. z okresu Praha – východ ing. Jaroslav Švec převzal cenu Regionální agrární komory Středočeského kraje z rukou předsedy RAK ing. Pavla Hrdličky.

Rodinná farma Pospíchalových z okresu Příbram, reprezentovaná panem Miroslavem Pospíchalem, získala cenu  Asociace soukromého zemědělství ČR, kterou předal ing. Josefa Stehlíka.

Pan Václav Čtrnáctý z Čičovic v okrese Praha – západ převzal z rukou starosty Lysé nad Labem Mgr. Jiřího Havelky cenu města Lysá nad Labem.

 

Zařazeno v Aktuálně, Dožínky