KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

V Jesenici u Prahy vyroste nová čistírna odpadních vod

08/10/08
Středočeský kraj

7.10.2008

V Jesenici u Prahy, kde se masivně rozvíjí nová bytová výstavba, začali v pondělí 6. září s výstavbou čističky odpadních vod. Kapacita zařízení by měla vystačit pro 7500 obyvatel, což dostatečně pokryje nejen současnou potřebu, ale i další plánovaný rozvoj obce, sdělil Vladimír Ujec ze stavební firmy VCES. Dokončení stavby je plánováno v červnu 2010.

Zahájení výstavby se zúčastnil středočeský hejtman Petr Bendl, senátor Jiří Oberfalzer a jesenický starosta Zdeněk Pánek.
  
Kapacita nynější čistírny vystačí pro 4000 lidí, tedy pro obyvatele Jesenice bez okolních částí Horní Jirčany, Osnice, Kocanda, Zdiměřice a Šátalka. Celkově v současnosti v celé obci žije asi 5500 lidí, dalších zhruba 1000 jich není trvale hlášeno. Okolní části mají vlastní infrastrukturu, pro ně nová čistírna nebude určena.
 
Výstavba čističky přijde na 78,9 milionu korun bez DPH. Na financování se vedle obce podílejí ministerstvo zemědělství a kraj. "Ministerstvo zemědělství uhradí formou dotace 45 procent a zároveň poskytne zvýhodněný úvěr ve výši 35 procent z nákladů projektu. Středočeský kraj pak přispěje deset procent," uvedl jesenický starosta Zdeněk Pánek.
   
Nová čistírna bude umístěna v zastřešeném objektu o tvaru písmene L a půdorysných rozměrech 44,5 krát 27 metrů. Uvnitř budovy bude veškerá technologie od hrubého předčištění přes dešťovou nádrž, biologické linky a dosazovací nádrže až po kalové hospodářství. Projekt zahrnuje i nové komunikace, oplocení a trubní a kabelové vedení.
   
O dotaci z evropských fondů na výstavbu čistírny se Jesenice stejně jako řada dalších obcí neucházela. Problém představuje zejména podoba smlouvy s provozovatelem vodovodů a kanalizací, kterou mají obce často uzavřenu na dobu neurčitou. To se však EU nelíbí. Radnice by smlouvy musely změnit na dobu určitou, což ale znamená vypsání soutěže na nového provozovatele, a tedy náklady navíc. Dalším problémem je to, že EU přispívá jen na uznatelné náklady. To znamená uvedení čistírny do stavu, jaký je zapotřebí v dané chvíli, nikoliv například za deset či 15 let.
   
Jesenice počítá i s dalšími investicemi do životního prostředí. Horní Jirčany a Osnice se dočkají nového vodovodu a kanalizace za více než 60 milionů korun, vyroste zde sběrný dvůr a výrazně se také rozšíří zelené plochy v obci.

Zařazeno v Novinky