KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Zapojujete občany do rozvoje vaší obce, města, mikroregionu, kraje?Spolupracujete s neziskovými organizacemi?

13/10/08
Josef Sívek / Agroporadenství

Soutěž "O lidech, slidmi".

Centrum pro komunitní práci letos pořádá již šestým rokem soutěž o nejlepší zapojení veřejnosti
 „O lidech s lidmi – cena za podporu místní demokracie a spolupráci s NNO.“  Soutěž je určena
zástupcům státní správy a samosprávy, kteří zapojují veřejnost do svého rozhodování. Vítězové získají
 věcné ceny – např. techniku, která jim pomůže lépe pracovat a komunikovat s veřejností. Soutěž probíhá také v Polsku, Maďarsku a na Slovensku. Vítězové ze všech zemí se pak utkají o   titul nejlepší
projekt zapojení veřejnosti ve střední Evropě.

Do soutěže se mohou přihlásit obce, města, městské části, mikroregiony, krajské úřady a další instituce
 státní správy a samosprávy, které:

·         zorganizovaly účast občanů v rozvoji obce nebo regionu a přispěly tak ke zvýšení jejich
 podílu na rozhodování, a zároveň/nebo

·        spolupracují a podporují nevládní neziskové organizace a na principu partnerství je zapojují
 do regionálního rozvoje

Přihlásit lze projekty realizované v letech 2007 a 2008 a v soutěži může mít jeden účastník přihlášeno
 i více projektů.

 

Uzávěrka přihlášek je v pondělí 28. února 2009.

 

Přihlášku, podrobná pravidla účasti v soutěži a další důležité informace naleznete
 na www.olidech-slidmi.cz. Soutěž pořádá CpKP ve spolupráci s týdeníkem vlády Veřejná správa,
 za finanční podpory Evropské unie a Visegradského fondu  a pod záštitou Ministerstva vnitra
a Ministerstva životního prostředí.

 Přihláška do soutěže

Pravidla soutěže

 

 

                 

 

Zařazeno v Aktuálně, Novinky