KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Ministerstvo zemědělství vyhlašuje veřejnou soutěž na projekty výzkumu a vývoje

21/11/08
MZe ČR

Vyhlášení veřejné soutěže na projekty výzkumu a vývoje

Ministerstvo zemědělství vyhlašuje podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje) a nařízení vlády č. 461/2002 Sb., o účelové podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o veřejné soutěži ve výzkumu a vývoji ve znění  pozdějších předpisů jednostupňovou veřejnou soutěž ve výzkumu a vývoji v rámci programu „Výzkum v agrárním komplexu, VAK“  s počátkem řešení projektů v roce 2009. Podrobnosti k veřejné soutěži na internetových stránkách www.nazv.cz

Zařazeno v Aktuálně