KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Monitorovací výbor hodnotil OPŽP

13/11/08

12.11.2008 – Zástupce Evropské komise ocenil tempo a pokrok v realizaci Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) i jeho komunikační strategii.

Druhé letošní zasedání Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí (MV OPŽP) se sešlo 10. listopadu v pražském paláci Dunaj. Hlavním bodem jednání byla zpráva o dosavadním průběhu realizace programu prezentovaná ředitelem odboru fondů EU Ministerstva životního prostředí Janem Křížem. Podle zástupce Evropské komise Christose Gogose materiál jednoznačně dokumentuje velmi dobré tempo implementace OPŽP v prvním roce existence programu i významný pokrok, který se podařilo dosáhnout; k 15. září 2008 bylo v OPŽP schváleno 1259 žádostí, které reprezentují dotace ve výši cca 500 milionů euro.

Kříž v této souvislosti vyzdvihl podíl Státního fondu životního prostředí ČR (SFŽP) na úspěšném fungování programu; pracovníci fondu zvládají velmi dobře jak informační podporu žadatelů a příjem žádostí o dotace, tak procesy spojené s hodnocením žádostí a realizací schválených projektů. Zpráva uzavřená k 15. září přitom nezahrnuje data o vodohospodářských projektech ze 3. výzvy včetně velkých projektů, takže počet zpracovaných žádostí i objem prostředků, které reprezentují, byl v době konání MV již opět vyšší.

Monitorovací výbor se zabýval i dalšími materiály OPŽP, především Implementačním dokumentem OPŽP, jehož aktualizace byla Monitorovacím výborem schválena. Součástí Implementačního dokumentu OPŽP je nově i Etický kodex. Podle ředitele SFŽP Petra Štěpánka je smyslem kodexu zajistit informační transparentnost a profesionalitu všech procesů spojených s implementací programu a vyloučit, aby v jejich rámci docházelo ke střetu zájmů. Kodex se proto vztahuje na činnost všech pracovníků SFŽP, Ministerstva životního prostředí i externích odborníků, kteří se podílejí na implementaci programu v rámci technické asistence OPŽP.

Monitorovací výbor schválil i indikativní Evaluační plán OPŽP 2009 a plán čerpání Technické pomoci OPŽP na rok 2009. Členové výboru se detailně seznámili také s komunikační strategií, dosavadními komunikačními aktivitami OPŽP i plánem jeho komunikace na rok 2009. Christos Gogos ocenil komunikační strategii OPŽP jako vysoce kvalitní, komplexní a cílevědomou.

Zařazeno v Aktuálně