KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Monitorovací výbor navrhl úpravy opatření Programu rozvoje venkova

21/11/08
MZe ČR

Tisková zprávaPraha, 14. října 2008

Monitorovací výbor Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EAFRD) projednal podmínky a objemy peněz v rámci jednotlivých opatření Programu rozvoje venkova a doporučil preferenční kriteria pro další kolo příjmu žádostí, které proběhne v únoru příštího roku. Po projednání výboru by se také měla snížit maximální dotace pro bioplynové stanice na třicet procent způsobilých výdajů.
 
Monitorovací výbor projednal dílčí finanční alokace, způsobilé výdaje a preferenční kritéria pro opatření
I.1.1 Modernizace zemědělských podniků
I.3.2 Zahájení činnosti mladých zemědělců
II.2.4 Obnova lesního potenciálu po kalamitách a podpora společenských funkcí lesů
III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy a
III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje
pro 6. kolo příjmu žádostí, které proběhne v termínu od 10. 2. do 2. 3. 2009 (resp. od 17. 2. do 2. 3. na opatření I.3.2).
 
Nově bude spuštěno podopatření I.1.1.2 Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií (resp. inovací) v zemědělství se zaměřením na podporu inovací v oblasti využití bioplynu pro účely vlastní zemědělské výroby. Změnou je také zařazení výdajů na využití bioplynu jako paliva pro pohon motorových vozidel (čištění, plnící stanice) v rámci opatření III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy a III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje, což představuje další možnost diverzifikace zemědělské výroby. Změny vycházejí zejménaz definování nových priorit Společné zemědělské politiky.
 
Dále by se měla snížit maximální míra dotace pro bioplynové stanice v obou zmíněných opatřeních na 30 % způsobilých výdajů, a to z důvodu sladění podmínek podpor poskytovaných na bioplynové stanice dalšími rezorty. Zástupci MZe prezentovali výsledky proběhlých kol příjmu žádosti pro projektová opatření PRV i aktuální stav proplácení nárokových opatření osy II. Členové Monitorovacího výboru byli dále seznámeni s aktuálním stavem čerpání opatření Technická pomoc, včetně propagačních a publikačních aktivit. Diskutovali také o konceptu Celostátní sítě pro venkov.
 
Způsobilé výdaje, preferenční kritéria i dílčí finanční alokace jednotlivých opatření byly Monitorovacím výborem schváleny jako doporučení. Po schválení ministrem zemědělství budou kompletní Pravidla pro opatření 6. kola zveřejněna na www.mze.cz.
 
Petr Vorlíček
tiskový mluvčí Mze