KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Nekvalitní kuřata a vejce se vrací

27/11/08

Zdroj: Agroweb, Seifertová Eva (26.11.2008)

Potraviny živočišného původu z členských zemí EU, které byly veterinárním dozorovým orgánem dotyčné země uvolněny na intrakomunitátní trh, se kontrolují. V místech určení inspektoři místně příslušné krajské veterinární správy prověří doklady a potvrzení o zdravotní nezávadnosti. Namátkově provedou i kontrolu fyzickou s odebráním vzorků, v případě podezření či na základě upozornění probíhají kontroly vždy, sdělil mluvčí Státní veterinární správy ČR Josef Duben.

Jako příklad uvedl 18. listopadu vyřešený případ hluboce zmrazených prsních řízků, které obsahovaly nepovolené množství vody. Zásilka o hmotnosti 2592 kg byla vrácena zpět výrobci do Polska.
Veterinární inspektoři KVS pro Pardubický kraj provedli u českého prodejce kontrolu 16. října, a to na základě stížnosti postoupené Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí. Odebrané vzorky hluboce zmrazeného kuřecího masa vyšetřili ve Státním veterinárním ústavu v Jihlavě s výsledkem, že fyzikálně chemické parametry nevyhovovaly nařízení komise č. 543/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení rady č. 1234/2007, pokud jde o obchodní normy pro drůbeží maso. Po dohodě bylo veškeré pozastavené zboží dne 18. 11. vráceno výrobci.
Duben zmínil další případ ze Středočeského kraje, kde krajská veterinární správa nařídila dne 18. listopadu vrátit zpět do země původu 513 000 vajec. Šlo o polského producenta, v jeho v zásilce vajec bylo více než 50 % znečištěných zejména trusem, popřípadě vyteklým žloutkem. Šlo o prokazatelné nesplnění jakostních ukazatelů stanovených legislativou, v prvním případě nabízel za cenu masa vodu, ve druhém by mohlo dojít ke druhotné kontaminaci, řekl Duben.

Zařazeno v Živočišná výroba