KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Novinky potvrdily svůj potenciál

13/11/08
autor1

Zdroj: Agroweb, Petr Hezký (13.11.2008)

 Kyjovice u Znojma hostily veřejnou sklizeň hybridů kukuřice značky Pioneer. Na vláhově problematičtějším pozemku se předvedlo celkem deset hybridů. Nejlépe si v těchto podmínkách vedl hybrid PR37N01, který dosáhl v přepočtu z jednoho hektaru výnos 13,07 tuny. Na pomyslných stupních vítězů stanuly ještě hybridy PR35M23 a PR37K92.

Do hledáčku akcí, které nás na podzim zaujaly, se dostala i série veřejných sklizní hybridů kukuřice na zrno společnosti Pioneer Hi-Bred Northern Europe Sales Division GmbH. Nakonec jsme navštívili pozemek společnsoti Agroservis 1. zemědělská, a. s., Višňové, tradičního spoluorganizátora podobných akcí. Beze změny byl i každoroční program, který zahrnuje prohlídku a představení vybraných hybridů kukuřice. Získané informace pak mají pomoci návštěvníkům správně tipnout ten hybrid, který v daných podmínkách poskytne nejvyšší výnos. Konečné výsledky stanoví sklizeň poloprovozních parcelek a přepočet na hektarový výnos při jednotné vlhkosti.

Letošní podmínky pro růst
Od tradice se mírně odklonily zvolené podmínky pokusu. I když stejně jako loni byly místem konání této akce Kyjovice u Znojma, Ing. Miroslav Krejčí, agronom společnosti Agroservis 1. zemědělská, zdůrazňoval, že tentokrát jsme se sešli na netradičním místě. „V tomto roce jsme zvolili spíše průměrný pozemek, aby jsme vyzkoušeli hybridy také ve vláhově ne právě ideálních podmínkách,“ upřesnil Ing. Krejčí. Nakonec ale připustil, že v letošním roce tam spadlo během vegetace kukuřice slušných 280 mm srážek a jejich rozložení bylo příznivé.
Na pozemku, kde veřejná sklizeň probíhala, byla předplodinou kukuřice. „Po této plodině běžně neoráme, ale v tomto případě jsme udělali výjimku,“ popisoval podmínky pokusu Ing. Krejčí. Čtyřřádkový secí stroj, který se používal k zakládání porostu jednotlivých hybridů, nezvládá setí do nezpracované půdy, vysvětlil předseda podniku. Jak dále popsal, na pozemek aplikovali 330 kg močoviny a ještě při setí se používal Amofos jako hnojení pod patu v dávce 80 kg/ha. Vlastní zakládání porostu proběhlo 16. dubna.
„Některé z našich pozemků včetně toho, kde se veřejná sklizeń konala, zasáhlo 3. června krupobití. Naštěstí byla kukuřice ve fázi 6 – 7 listů, takže poškození nebylo nijak závažné,“ ujišťoval Ing. Krejčí. Mnohem více však zdejší porosty utrpěly v poslední dekádě srpna. „Denní teploty se tehdy dostaly přes hranici 30 °C a provázel je suchý vítr,“ vzpomínal Ing. Krejčí. V těchto podmínkách došlo k vybělení listové plochy a v konečném efektu to bude znamenat asi nižší výnos, odhadoval agronom podniku ještě před tím, než sklízecí mlátička vjela do porostu. A jak to nakonec dopadlo?

Tři nejlepší v Kyjovicích
Loňské prvenství obhájil hybrid PR37N01. Beze zbytku tak potvrdil označení „vynikající výkon pro jižní Moravu“, které mu přiřkla firma Pioneer. Tento středně pozdní zrnový hybrid má FAO 370. Mezi jeho přednosti dále patří odolnost vůči poléhání a rychlé uvolňování vody ze zrna. Rostliny vykazují stay green efekt. Ing. Jaroslav Novotný, regionální zástupce společnosti Pioneer, navíc upozornil, že PR37N01 je schopen se vyrovnat i se srážkově horšími roky. Letos v Kyjovicích poskytnul výnos 14,73 t/ha při vlhkosti zrna 23,7 %. Po přepočtu na jednotnou vlhkost 14 % to znamenalo výsledek 13,07 t/ha a tedy již zmiňované první místo.
Pomyslnou stříbrnou příčku obsadila stejně jako v případě vítěze novinka pro rok 2009 hybrid PR35M23. I když v případě tohoto hybridu se v době konání veřejné sklizně zatím čekalo na zápis do Společného katalogu odrůd EU. PR35M23 je středně pozdním hybridem (FAO 390), kterého zástupci společnosti Pioneer doporučují výhradně pro pěstování na siláž a patří mezi kukuřice vhodné pro výrobu bioplynu. Výnos 14,18 t/ha při vlhkosti zrna 25,1 % znamenal konečný výnos 12,35 t/ha.
Jen těsně třetí skončila kukuřice PR37K92 s výnosem 14,26 t/ha. Poměrně vysoká vlhkost sklizeného zrna (25,7 %) znamenala v přepočtu na vlhkost jednotnou 12,32 tun z jednoho hektaru. PR37K92 je také novinku v sortimentu společnosti Pioneer pro příští rok. Tento středně pozdní hybrid (FAO 350) se hodí pro pěstování jak na zrno tak na siláž. Vyniká odolností vůči suchu a také vůči napadení hnilobami palic.

Další z nabídky
Nejprodávanějším hybridem kukuřice od společnosti Pioneer je PR38R92. Jeho číslo ranosti FAO je 300 na siláž a 290 na zrno. Poskytuje velmi dobré výnosy silážní hmoty i zrna, uvedl v rámci představení jednotlivých hybridů Ing. Novotný. Celé rostliny rovnoměrně dozrávají a zrno rychle uvolňuje vodu, dodal. Díky svým vlastnostem by se PR38R92 měl dobře uplatnit i v horších půdních podmínkách. Hodí se do kukuřičné a řepařské výrobní oblasti.
Budoucím nástupcem hybridu PR38R92 s podobnými vlastnostmi by se postupně měla stát kukuřice s označením PR38A79. Její zrno také dobře uvolňuje vodu a siláž má vysoký obsah škrobu a je dobře stravitelná. Podle dosavadních výsledků poskytuje PR38A79 o několik procent vyšší výnosy než zatím nejprodávanější hybrid od společnosti Pioneer.
Další novinkou, která se na veřejné sklizni v Kyjovicích představila, byla PR38N86. FAO 290 řadí tuto kukuřici do skupiny středně raných hybridů. Je doporučován pro pěstování na zrno, ale je možné ho využít i jako silážní kukuřici. Hodí se do řepařské výrobní oblasti a okrajově i do kukuřičně, připomněl Ing. Novotný a dodal, že jde o plastický hybrid s odolností vůči přísuškům.

Agronomům i zootechnikům
Na poli u Kyjovic nechyběla ani mobilní analytická laboratoř. Toto zařízení je schopné analyzovat důležité vlastnosti kukuřičné řezanky, siláže, ale i dalších objemných krmiv. Pomocí pojízdné laboratoře firmy Pioneer lze provádět hloubkový odběr vzorků, měřit teplotu uvnitř silážní jámy, posuzovat strukturu a stupeň zhutnění siláže a stanovit nutriční a fermentační hodnotu krmiva. Díky zjištěným parametrům je následně možné zařadit siláž do kvalitativní třídy a cenově ji ohodnotit. Tuto službu nabízí společnost Pioneer pěstitelům hybridů stejné značky.
Od letošního roku nabízí společnost Pioneer agronomům, ale také zootechnikům další možnost, jak připravit kvalitní kukuřičnou siláž. Je jím inokulant 11CFT. Podle společnosti Pioneer tato látka obsahuje speciální bakterie mléčného kvašení kmene Lactobacillus buchneri, které během fermentace produkují specifické enzymy schopné narušit ligninové vazby. „Mikroorganismy obsažené v přípravku 11CFT rychle nastartují fermentaci a navíc díky enzymům narušují ligninové vazby, čímž zvyšují stravitelnost buněčné stěny,“ popisoval Ing. Novotný. V České republice probíhají na pěti zemědělských podnicích provozní pokusy s tímto inokulantem, dodal zástupce společnosti Pioneer.

Zařazeno v Rostlinná výroba