KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍA PŘÍPRAVA PROJEKTU

04/11/08
Josef Sívek / Agroporadenství

Všechny fáze projektové přípravy Vašeho záměru, až pozpracování žádosti o spolufinancování projektu včetně všech povinných příloh.

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
A PŘÍPRAVA PROJEKTU
Zúčastněte se našeho semináře, kde získáte kompletní přehled o současných
možnostech financování Vašich projektů z Operačního programu životní prostředí.
Projdeme společně všechny fáze projektové přípravy Vašeho záměru, až po
zpracování žádosti o spolufinancování projektu včetně všech povinných příloh.
Ukážeme Vám jak Váš projekt „zatraktivnit“ a tím zajistit větší možnost získání
dotace.
Upozorníme Vás na nejčastější chyby žadatelů a problémy, které se vyskytli při
realizaci projektů v minulém programovacím období.
PŘEDNÁŠEJÍCÍ:
Ing. Lenka Kostlánová, projektový manažer, specializace OPŽP, Asistenční centrum, a.s.
Stanislava Raisová, projektový manažer, specializace OPŽP, Asistenční centrum, a.s.
TERMÍN SEMINÁŘE:
27. 11. 2008 9.00 – 15.00 hod.
MÍSTO KONÁNÍ:
Národní galerie v Praze – Veletržní palác, Dukelských hrdinů 47, Praha 7
CENA SEMINÁŘE:
2. 900,- Kč vč. DPH
V případě Vašeho zájmu se registrujte na www.e-zakazky.cz v sekci školení a semináře,
nebo zašlete vyplněnou přihlášku faxem 220 951 321.

Program semináře

Zařazeno v Aktuálně