KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Optimální podmínky pro dojnice

27/11/08

Zdroj:Agroweb, Velechovská Jana (24.11.2008)

 Při chovu skotu se v souladu s evropskou legislativou musí dodržovat podmínky welfare. Kromě řeči čísel a tabulek existuje také řeč těla krávy, podle které má chovatel možnost zjistit její aktuální stav.
Chov dojnic a jejich welfare byla témata semináře, který ve Větrném Jeníkově uspořádala koncem září společnost Schaumann ČR, s. r. o., ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství ČR, Zemědělským svazem ČR a firmou Vetvice.

Kraví signály

Naslouchat řeči těla krav je nejjednodušší způsob, jak dosáhnout úspěchu ve výrobě mléka. To je názor Dr. Johannese Driessena z nizozemské firmy Vetvice, který se specializuje na posuzování a hodnocení welfare zvířat. Dr. Driessen přijel na pozvání krmivářské společnosti Schaumann přednášet také do České republiky.
Podle něj existují kraví signály, na které bychom se měli zaměřit, pokud chceme zvířatům porozumět. Každý chovatel se při příchodu do stáje podívá na držení těla plemenic. Krávy, které se prohýbají v zádech a přenášejí váhu na přední nohy, mohou mít bolesti bachoru nebo kulhají. Zdravá je kráva, která není apatická, má jasné oči, lesklou srst a hýbe ušima. Pozitivní je také správné naplnění bachoru.
Neméně důležitým nástrojem je tělesná kondice. Ukazuje, jestli krmná dávka splňuje potřeby zvířete. Ztloustnutím (například na konci laktace) nebo zhubnutím zvířat (především na začátku laktace) mohou být vyvolány zdravotní problémy dojnic. Oblast kohoutku může chovateli prozradit, jestli není šíjová zábrana ve stáji příliš nízko.
Dalším dobře viditelným znakem je přežvykování. Zdravé krávy přežvykují asi 30 až 40 procent dne, každé sousto zhruba 55krát až 70krát. „Pokud je toto číslo nižší, je v krmivu málo strukturované vlákniny. Když je vyšší, je jí tam mnoho,“ upřesnil Driessen.

Řeč těla

Zdravé krávy dýchají asi desetkrát až třicetkrát za minutu. Vyšší frekvence dýchání může znamenat, že kráva dostatečně neodvádí tělesné teplo (například kvůli příliš vysokým venkovním teplotám). Další možností je příznak horečky nebo bolesti. Normální teplota krávy se pohybuje mezi 38 a 39 stupni Celsia. Studené uši mohou být podle přednášejícího známkou horečky nebo poruch metabolismu.
Naplnění bachoru poskytuje chovateli informaci o současném stavu zvířete. „Při pohledu zezadu musí být bachor vyboulený. Pokud zatlačíme pěstí proti jeho stěně, můžeme ověřit funkci bachoru,“ říká Dr. Driessen. Každých pět minut by mělo také probíhat 10 až 12 silných bachorových kontrakcí, což může chovatel zjistit poslechem.
„Vemeno se posuzuje nejlépe po dojení,“ konstatoval Dr. Driessen. V ideálním případě je podle něj struk po dojení měkký a jeho špička je nezměněná, bez odřenin či zranění. Barva struku by měla být jemně růžová. Modré nebo bílé zabarvení, stuhy nebo zaškrcení poukazují na chybně fungující dojicí zařízení.
Zdravotní stav paznehtů je také velmi důležitý. Zdravé krávy stojí při přijímání krmiva současně na všech čtyřech nohách. Malé pohyby, přešlapování nebo ulehčování paznehtů znamená problémy, stejně jako oteklé končetiny nebo zesílené klouby, které poukazují na chyby v ustájení. Odřená místa bez srsti jsou výsledkem nevhodné velikosti boxů, nedostatku podestýlky nebo potíží s paznehty.

Zařazeno v Živočišná výroba