KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Přerozdělení 2 % navýšení vnitrostátní kvóty pro mléko na kvótový rok 2008/2009

21/11/08
SZIF

KOMODITNÍ ZPRAVODAJSTVÍ – MLÉČNÉ KVÓTY

Nařízením Rady (ES) č. 248/2008 ze dne 17. března 2008, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, byly od 1. dubna 2008 zvýšeny vnitrostátní kvóty pro mléko všech členských států o 2 %.
V případě České republiky představuje toto zvýšení vnitrostátní kvóty pro mléko 54 758,620 tun.

Toto navýšení bylo přerozděleno mezi vnitrostátní kvótu pro dodávky a přímý prodej takto:
– navýšení vnitrostátní kvóty pro dodávky o : 50 000 tun mléka
– navýšení vnitrostátní kvóty pro přímý prodej o: 4 758,620 tun mléka

Pro kvótový rok 2008/2009 činí tak výše vnitrostátních kvót:
– pro dodávky : 2 785 402, 882 tun mléka
– pro přímý prodej : 7 286, 738 tun mléka

Výše uvedené navýšení vnitrostátních kvót bude v měsíčních informacích o plnění zveřejňovaných na web stránkách SZIF zohledněna od listopadu 2008.

Ing. Hana Pavelková
vedoucí oddělení správy mléčných kvót

 

Zařazeno v Živočišná výroba