KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Protipovodňové projekty vyžadují dobrou spolupráci se samosprávami

13/11/08

Zdroj: protál veřejné správy

Povodně způsobily za posledních 10 let škody za téměř 150 mld. Kč a významně vstoupily do života společnosti. Je proto velmi důležité se před povodněmi chránit. Budování protipovodňové ochrany a výhledy do budoucna dnes shrnul již třetí ročník protipovodňové konference pořádané za účasti ministra zemědělství Petra Gandaloviče.

Konferenci, která proběhla ve Výzkumném ústavu vodohospodářském T.G.M. v Praze, zahájil ministr zemědělství Petr Gandalovič. "Ochrana před povodněmi je mojí prioritou, přírodě neporučíme, ale můžeme být dobře připraveni," řekl ministr Gandalovič a dodal: "děláme maximum pro to, aby se neopakovaly katastrofální povodně z minulých let. Projekty umíme kvalitně připravit, programy pro jejich financování máme velmi dobře připraveny, musíme teď více spolupracovat se samosprávami." Na výstavbu protipovodňových opatření vynakládá ministerstvo zemědělství velký objem finančních prostředků. V letech 2007-2012 je na ochranu před povodněmi v několika různých titulech připraveno zhruba 15 miliard korun.

"Cílem je budovat komplexní protipovodňová opatření, k čemuž směřují jak konkrétní kroky, tak zároveň i legislativní práce, například v létě přijatá novela vodního zákona," doplnil ministr Gandalovič. Tzv. malá novela vodního zákona usnadňuje cestu k budování poldrů, které pomáhají zpomalit povodeň na horních tocích řek, a zároveň je kladen důraz na zachování stávající zemědělské produkce uvnitř poldrů. Nevznikají tedy neživé plochy, ale vše běží jako před výstavbou poldru, jen v případě zaplavení bude škoda na produkci kompenzována.

V letech 2002-2007 bylo realizováno v I. etapě programu Prevence před povodněmi 435 stavebních akcí. Těmito akcemi byla zajištěna ochrana pro celkem 210 295 obyvatel a ochrana majetku v hodnotě přibližně 245,5 mld. Kč. V rámci programu Obnova, odbahnění a rekonstrukce rybníků a vodních nádrží bylo v letech 2003-2007 realizováno 226 akcí, přičemž bylo zajištěno 68,240 mil. m3 retenčního prostoru.

Konference proběhla v prostorách Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka v Praze. Pořadateli byl přímo Výzkumný ústav zastoupený ředitelem Markem Riederem a společnost REGIOPARTNER zastoupená ředitelkou Jiřinou Nehybovou.

Zařazeno v Aktuálně, Novinky