KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Žádosti o podporu v rámci prioritních os 1 a 6 v 6. výzvě jsou přijímány do 16 hodin 13. listopadu 2008.

07/11/08

Upozornění na pravidla pro podávání žádostí v 6. výzvě4.11.2008

Podmínky pro podávání žádostí jsou uvedeny ve Směrnici MŽP č. 5/2008. Žádost je třeba doručit na příslušná pracoviště – pro prioritní osu 6 na krajská střediska AOPK, ostatní na krajská pracoviště SFŽP –  do 16 hodin posledního dne lhůty. V případě zaslání žádosti poštou je třeba počítat s přiměřenou časovou rezervou.
Podrobnosti viz: http://www.sfzp.cz:80/clanek/193/711/zadosti-o-podporu-v-ramci-prioritnich-os-1-a-6-v-6-vyzve/

Zařazeno v Aktuálně