KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Zemědělskou obcí roku se stala obec Partutovice

25/11/08
MZe ČR

Tisková zprávaPraha, 24. listopadu 2008 

Obec Partutovice z Olomouckého kraje se dnes stala „Vzorovou zemědělskou obcí roku 2008 v Programu obnovy venkova“ a z rukou náměstka ministra zemědělství Ivo Hlaváče ocenění převzal její starosta Jiří Kandler v Senátu Oranžovou stuhu. Obec byla oceněna za vytváření podmínek pro plnohodnotný život na venkově v součinnosti místní samosprávy a zemědělského družstva. Ocenění je spojeno s finanční odměnou 800 tisíc korun.
 
„V letošním roce se do soutěže Vesnice roku přihlásilo celkem 309 obcí a ocenění Oranžová stuha bylo uděleno ve dvanácti krajích. Celorepublikový vítěz byl následně vybrán hodnotitelskou komisí,“ přiblížil soutěž 1.náměstek ministra zemědělství Ivo Hlaváč.
 
Ocenění Oranžová stuha se uděluje letos po druhé. Uděluje se na krajské úrovni. 12 obcím, které uspěly v krajských kolech a dostaly se tak do celostátního kola, náleží šek v hodnotě 600 tisíc korun. a celorepublikový vítěz 800 tisíc Korun. „Doufám, že tyto finanční prostředky pomohou jednotlivým obcím k realizaci jejich plánů,“ řekl náměstek Hlaváč. „Toto ocenění navazuje na tisíciletou historii našeho venkova, kdy představitelé obce právě v součinnosti se zemědělci utvářeli venkovský prostor,“ dodal.
 
Odbornou komisi zaujala hlavně obec Partutovice, a to pro spolupráci mezi zemědělským družstvem a obcí. Zemědělské družstvo Partutovice je srdcem celé obce, zaměstnává polovinu občanů, pořádá plno společenských akcí a podporuje obec ve všech směrech. Spolupráce obce Partutovice a tamního zemědělského družstva je příkladná: družstvo v zimním období zabezpečuje údržbu pozemních komunikací, hlavně odhrnování sněhu a posyp silnic. Dále pak spolupracuje při dopravě stavebních materiálů nebo odvozu suti, při sečení trávy na větších plochách a při úpravě zeleně. Zemědělské družstvo vlastní jídelnu, kde se stravují děti z MŠ, ZŠ, ale i starší obyvatelé obce.
 
Obec společně se ZD pořádá 28. října bramborový den, na který přijíždí až 3 tisíce lidí z celé České republiky, ale také ze Slovenska, Polska a Nizozemí. Bramborový den je tradičně naplněn ochutnávkami různých odrůd a varných typů brambor. Zájemci obdrží „bramborovou kuchařku“ s desítkami různých receptů z brambor.
 
 
Petr Vorlíček
tiskový mluvčí Mze
 

 

Zařazeno v Aktuálně, Novinky