KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Zpráva o výskytu škodlivých organismů a poruch

11/11/08
Státní rostlinolékařská služba Mastná, Belzová

č. 19 za období 29.9. – 31.10. 2008

STÁTNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÁ SPRÁVA
Odbor ochrany proti škodlivým organismům
Těšnov 17, Praha 1, PSČ 117 05
tel.: 233022240, 283094633

Praha, 4.11. 2008

1. Počasí
V první polovině října bylo teplé počasí s denními teplotami až +21°C. Ve druhé polovině sledovaného období došlo k ochlazení (zejména v posledním týdnu); byly zaznamenány ranní přízemní mrazíky (-1°C); denní maxima dosahovala +7 až +15°C, v dopoledních hodinách se vyskytovaly často silné mlhy a nízká inverzní oblačnost. Nejvyšší úhrn srážek byl hlášen v západních Čechách (Karlovy Vary a Sokolov – 73 mm); na ostatním území spadlo do 35 mm srážek.

2. Výskyt škodlivých organismů a poruch

OBILNINY
Na severní Moravě a ve Slezsku byly zaznamenány porosty vyrovnané, rovnoměrně vzešlé. Porosty v Čechách (Kladno, Jičín) byly lokálně nevyrovnané a mezerovité v důsledku nedostatku srážek.

PŠENICE OZIMÁ (RF 11 – 13)
Výskyt viru zakrslosti pšenice (WDV) byl laboratorně potvrzen na výdrolu v okresech Brno-venkov (Ořechov, Rajhrad), Kladno (Černuc, Kralovice u Zlonic), Klatovy (Malý Bor), Litoměřice (Roudníček), Žďár nad Sázavou (Vídeň).
Výskyt viru žluté zakrslosti ječmene (BYDV) byl laboratorně potvrzen na výdrolu v okresech Havlíčkův Brod (Kámen u Habrů), Klatovy (Malý Bor).
Výskyt směsné infekce virů WDV a BYDV byl laboratorně potvrzen na výdrolu v okrese Kladno (Poštovice).
Lokálně střední výskyty kříska polního (Psammotettix alienus) byly zaznamenány v okresech Brno-venkov (Rajhrad, Bratčice, Čebín), Hodonín (Vnorovy, Kyjov, Vracov), Jeseník (Javorník, Bernartice), Kladno (Beřovice, Hradečko, Hobšovice a Olovnice); lokálně silné výskyty byly pozorovány v okresech Břeclav (Zaječí, Němčičky, Boleradice, Bulhary, Pavlov, Horní Věstonice), Vyškov (Vyškovsko, Bučovsko, Slavkovsko), Brno-venkov (Malešovice).
Lokálně střední výskyt mšic (Aphidoidea) byl zjištěn v okrese Jeseník (Javorník, Bernartice); lokálně silný výskyt na výdrolech byl pozorován v okrese Opava; některé porosty byly ošetřeny. Plošné silné výskyty mšice střemchové (Rhopalosiphum padi) na výdrolech byly sledovány v okrese Znojmo.
Zvýšené výskyty zelenušky žlutopásé (Chlorops pumilionis) byly zjištěny v okrese Vsetín.
Ojediněle střední poškození housenkami osenice polní (Agrotis segetum) bylo zaznamenáno v okrese Jeseník (Bernartice).
Ojedinělé střední výskyty hraboše polního (Microtus arvalis) na strništích byly sledovány v okresech Blansko (Nýrov), Znojmo, Brno-venkov.

JEČMEN OZIMÝ (RF 11 – 25)
Výskyt viru žluté zakrslosti ječmene (BYDV) byl laboratorně potvrzen na výdrolu v okresech Brno-venkov (Ořechov, Rajhrad), Žďár nad Sázavou (Horní Libochová, Blízkov), Opava (Oldřišov), Klatovy (Malý Bor), Vsetín (Perná u Valašského Meziříčí, Vsetín).
Výskyt viru zakrslosti pšenice (WDV) byl laboratorně potvrzen na výdrolu v okrese Kroměříž (Zlámanka).
Výskyt směsné infekce virů WDV a BYDV byl laboratorně potvrzen na výdrolu v okrese Žďár nad Sázavou (Hodíškov).
Lokálně byl zaznamenán silný výskyt padlí ječmene (Blumeria graminis f. sp. hordei) v okresech Kladno (Kačice), Náchod (Černice), Karlovy Vary a Sokolov.
Střední výskyty síťovité a okrouhlé skvrnitosti ječmene (Pyrenophora teres) byly zjištěny na výdrolu v okresech Uherské Hradiště (od 26.10. Šumice) a Šumperk (Zábřeh).
Lokálně střední výskyty kříska polního (Psammotettix alienus) byly zaznamenány na výdrolech obilnin v okresech Vsetín (Zašová, Kelečsko), Jeseník (Javorník, Bernartice); některé porosty byly ošetřeny.
Lokálně střední výskyt mšic (Aphidoidea) byl zjištěn v okrese Jeseník (Javorník, Bernartice), některé porosty byly ošetřeny; lokálně střední výskyt mšice střemchové (Rhopalosiphum padi) byl sledován v okrese Náchod (Vysoké Mýto a Choceň).
Zvýšené výskyty zelenušky žlutopásé (Chlorops pumilionis) byly zjištěny v okrese Vsetín.
Silnější výskyty květilky obilné (Delia coarctata) byly ojediněle zaznamenány v okrese Vsetín (Zašová).
Ojedinělé střední výskyty hraboše polního (Microtus arvalis) byly pozorovány na strništích v okresech Blansko (Nýrov), Znojmo a Brno-venkov.

JEČMEN JARNÍ
Výskyt viru zakrslosti pšenice (WDV) byl laboratorně potvrzen na výdrolu v okrese Vyškov (Hlubočany), Klatovy (Malý Bor).
Výskyt viru žluté zakrslosti ječmene (BYDV) byl laboratorně potvrzen na výdrolu v okresech Opava (Oldřišov), Znojmo (Hrádek, Křídlůvky), Žďár nad Sázavou (Netín, Dobrá Voda u Křižanova).
Výskyt směsné infekce virů WDV a BYDV byl laboratorně potvrzen na výdrolu v okrese Žďár nad Sázavou (Meziboří).

KUKUŘICE
Výskyt viru žluté zakrslosti ječmene (BYDV) byl laboratorně potvrzen v okrese Opava (Jaktař).
Lokálně střední až silné výskyty zavíječe kukuřičného (Ostrinia nubilalis) byly pozorovány v okresech na severní Moravě a ve Slezsku. Ojedinělé střední výskyty larev ve stoncích byly zaznamenány v okrese Jeseník (Bernartice, Javorník, Bílý Potok).
V okrese Bruntál (Osoblaha) byly zaznamenány nálety černopásky bavlníkové (Heliothis armigera) do feromonových lapačů.
Lokálně silné poškození porostů prasetem divokým (Sus scrofa) bylo zjištěno v okrese Přerov (Hustopeče, Partutovice).
OLEJNINY
ŘEPKA OZIMÁ (RF 14 – 19)
Vzhledem k průběhu počasí lze předpokládat lokální přerůstání řepek u porostů neošetřených regulátory růstu. Některé porosty v okresech Jičín, Karviná, Vsetín, Opava byly nerovnoměrně vzešlé a místy mezerovité v závislosti na srážkách v době vzcházení. Zaorány byly porosty v okrese Hradec Králové (Smiřice, Mžany), které v důsledku sucha nevzešly.
Ojediněle střední výskyt plísně brukvovitých /plísně zelné/ (Peronospora parasitica) byl zaznamenán v okrese Frýdek-Místek (Sviadnov); lokálně silný výskyt byl zjištěn v okrese Vsetín (Valašské Meziříčí).
Střední výskyt fomové hniloby brukvovitých (Leptosphaeria maculans) byl hlášen místy v okrese Svitavy; lokálně střední výskyt byl zjištěn v okrese Bruntál; silný výskyt byl zaznamenán v okrese Vsetín (Valašské Meziříčí).
Všeobecně silné výskyty mšice zelné (Brevicoryne brassicae) byly sledovány v okrese Rakovník a ojediněle v okresech Znojmo, Karviná, Vsetín, Karlovy Vary a Sokolov (Sedlo); střední výskyty převládaly na jižní Moravě a v okresech Karlovy Vary a Sokolov (Bor); lokálně střední výskyt byl evidován v okrese Ústí nad Orlicí (Lanškrounsko, Vysokomýtsko).
Lokálně střední výskyty housenic pilatky řepkové (Athalia rosae) byly pozorovány v okresech Hradec Králové (Roudnice) a Opava.
Ojediněle střední výskyty slimáčkovitých (Agriolimacidae), hlavně na okrajích porostů byly zaznamenány v okrese Jeseník (Bernartice).
Ohniskové střední výskyty hraboše polního (Microtus arvalis) byly zjištěny v okresech Rakovník (jih okresu), Uherské Hradiště, Znojmo, Jihlava, Jeseník; střední výskyt byl pozorován v okrese Hradec Králové (Vinary); střední až silný výskyt byl sledován v okresech Náchod (Bohuslavice), Přerov; lokálně silný výskyt byl sledován v okrese Kladno.
K silnému poškození porostů prasetem divokým (Sus scrofa) došlo v okrese Písek (Lučkovice, Mirotice).
Lokálně až silné zaplevelení výdrolem obilnin a brukvovitými plevely bylo zjištěno v okrese Přerov; silný výskyt kokošky pastuší tobolky (Capsella bursa-pastoris) byl sledován v okresech Strakonice a Prachatice (Cehnice).
Lokálně došlo k částečnému poškození herbicidy po účinné látce clomazone v okresech Kladno, Semily (Sekerovy Loučky), Trutnov (Velké Svatoňovice).
OKOPANINY
CUKROVKA
V okrese Opava (Pusté Jakartice) byl laboratorně potvrzen výskyt viru západní žloutenky řepy (Beet western yellow virus – BWYV).
Střední výskyty skvrnatičky řepné (Cercospora beticola) byly zjištěny v okresech Kroměříž (Rataje) a Přerov; ohniskově silný výskyt byl pozorován v okrese Opava.
Lokálně střední výskyty padlí řepy (Erysiphe betae) byly sledovány v okresech Kroměříž a Přerov.
Silné zaplevelení dvouděložnými plevely především merlíky (Chenopodium sp.) a laskavci (Amaranthus sp.) bylo zaznamenáno v okrese Přerov.
BRAMBORY
Zdravotní stav sklizených hlíz na severní Moravě a ve Slezsku byl hodnocen jako dobrý se slabými výskyty skládkových chorob.
Výskyt bakteriální kroužkovitosti bramboru (Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis) byl laboratorně potvrzen v okresech Klatovy (Stojanovice), Plzeň-jih (Životice u Kasejovic),
V okrese Jeseník (Javorník, Bílý Potok, Bernartice) byly zjištěny silné výskyty plísně bramboru (Phytophthora infestans) u drobných pěstitelů.
K poškození sklizených hlíz drátovci (larvae Elateridae) došlo v okresech Havlíčkův Brod, Mladá Boleslav (okolí Újezdce a Předměřic – soukromě hospodařící zemědělci) a Přerov (drobní pěstitelé).
Střední výskyt plzáka španělského (Arion lusitanicus) byl zjištěn v zahradách v okrese Brno-venkov (Popovice).
VÍCELETÉ PÍCNINY, LOUKY, TRVALÉ TRAVNÍ POROSTY (TTP)
JETEL
Plošně střední výskyty hraboše polního (Microtus arvalis) byly pozorovány do 500 m n.m., místy silné výskyty do 380 m n.m. byly sledovány v okrese Svitavy (Litomyšlsko); střední výskyty byly dále hlášeny v okrese Rychnov nad Kněžnou (Dlouhá Ves); ohniskově silný výskyt byl pozorován v okrese Benešov; lokálně střední až silný výskyt byl zjištěn v okrese Hradec Králové (Horní Dohalice, Horní Černůtky); ohniskově střední výskyty byly zaznamenány v okrese Karviná (Petrovice u Karviné).

VOJTĚŠKA
Lokálně střední až silné výskyty hraboše polního (Microtus arvalis) byly zjištěny v okresech Kroměříž (Chropyně – porosty byly ošetřeny), Uherské Hradiště (Uherský Brod), Břeclav (Nikolčice, Diváky, Boleradice, Velké Hostěrádky, Velké Němčice, Hustopeče, Mikulov, Dobré Pole), Hradec Králové (Sadová), Ústí nad Orlicí (Vysoké Mýto); lokálně střední výskyty byly sledovány v okresech Rakovník, Uherské Hradiště (Nivnice, Pašovice), Zlín (Fryštát, Prštné); lokálně silný výskyt byl hlášen v okrese Přerov; všeobecně silný výskyt byl zjištěn v okrese Kladno.

TTP
Silný výskyt černé rzivosti trav (Puccinia graminis subsp. graminicola) byl pozorován na semenných a lučních porostech v okrese Vsetín.
Střední výskyty hraboše polního (Microtus arvalis) byly hlášeny v okresech Písek (Staré Kestřany, Ražice, Protivín), Plzeň-sever (Pernatec, Karlovicko, Kopidlno, Červenohrádecko), Ústí nad Orlicí (Vysoké Mýto) a na jižní Moravě.
ZELENINA
Výskyt bakteriálního vadnutí rajčete (Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis) byl laboratorně potvrzen u rajčat u soukromého pěstitele v okrese Přerov (Lipňany).
V různé intenzitě byly zaznamenávány až střední výskyty rzivosti česnekovitých (Puccinia allii) na póru u drobných pěstitelů na severní Moravě a ve Slezsku.
Střední výskyty roztoče (Polyphagotarsonemus latus) byly zjištěny na paprikách v okrese Olomouc (Tršice) ve foliovníku u drobného pěstitele.
Lokálně silné výskyty mšic (Aphidoidea) byly pozorovány na salátu u drobných pěstitelů v okrese Přerov.
Ohniskové výskyty drátovců (larvae Elateridae) na kořenové zelenině a byly zaznamenány u drobných pěstitelů cibulí a v okrese Přerov, kde bylo zjištěno i poškození cibule těmito škůdci.
Ohniskové poškození housenkami můry zelné (Mamestra brassicae) bylo zjištěno v porostech brukvovité zeleniny v okrese Frýdek-Místek (Nošovice).

OVOCNÉ DŘEVINY
JABLOŇ
V okrese Vsetín (Valašské Meziříčí) byl laboratorně potvrzen výskyt bakteriální korové nekrózy jabloně (Pseudomonas syringae).
Výskyt bakteriální spály jabloňovitých (Erwinia amylovora) byl laboratorně potvrzen v okrese Plzeň (Bukovec).
Ve většině okresů na severní Moravě a ve Slezsku a v okrese Semily byly zaznamenány střední až silné výskyty strupovitosti jabloně (Venturia inaequalis) u neošetřovaných stromů a u náchylných odrůd, zejména u drobných pěstitelů.
Střední až silné výskyty moniliniové hniloby jablek (Monilinia fructigena) byly zjištěny na severní Moravě a ve Slezsku a v okrese Jičín (extenzivní sady a zahrady).
V okrese Vsetín (Lhotka nad Bečvou) byl na větvích laboratorně potvrzen výskyt moniliniové spály jabloně (Monilinia laxa).
Výskyt invazního slunéčka Harmonia axyridis byl zjištěn v okrese Rychnov nad Kněžnou (Štěpánov).
Lokální střední až silné poškození plodů obalečem jablečným (Cydia pomonella) hlavně u neošetřených stromů bylo zaznamenáváno ve většině okresů na severní Moravě a ve Slezsku, rovněž byly lokálně zjišťovány zvýšené výskyty slupkových obalečů (obaleč jabloňový – Hedya nubiferana /dimidioalba/, obaleč zimolezový – Adoxophyes orana /reticulana/) ad.
HRUŠEŇ
Výskyty bakteriální spály jabloňovitých (Erwinia amylovora) byly laboratorně potvrzeny v okresech Litoměřice (Těchobuzice) a Hradec Králové (Libčiny – intenzivní sad).
Lokálně střední výskyt invazního slunéčka Harmonia axyridis byl zjištěn v okrese Hradec Králové.
BROSKVOŇ
Výskyt patogena Monilinia fructicola byl laboratorně potvrzen v produkčním sadu v okrese Hradec Králové (Libčany).

RÉVA VINNÁ
Výskyt fytoplazmového černání dřeva révy /stolburu/ (Potato stolbur phytoplasma) byl laboratorně potvrzen v okrese Kladno (Slaný).
Silné výskyty plísně révy (Plasmopara viticola) byly zaznamenány na hroznech plošně v okrese Olomouc u drobných pěstitelů.

OSTATNÍ
V okrese Kladno (Klobuky) byla laboratorně potvrzena na borovicích v okrasné školce červená sypavka borovice (Mycosphaerella pini).
Laboratorně byl potvrzen výskyt houby rodu Phytophthora v zámeckém parku na bucích v okrese Jičín.
Střední výskyty brouků a larev lalokonosců (Otiorhynchus spp.) byly zaznamenány u balkónových konifer a pelargonií v okrese Olomouc (Olomouc).

3. Závěr
Výskyt fytoplazmového černání dřeva révy /stolburu/ (Potato stolbur phytoplasma) byl laboratorně potvrzen v okrese Kladno (Slaný).
Výskyt bakteriálního vadnutí rajčete (Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis) byl laboratorně potvrzen u soukromého pěstitele v okrese Přerov (Lipňany).
Výskyt bakteriální spály jabloňovitých (Erwinia amylovora) byl laboratorně potvrzen v intenzivním sadu v okrese Hradec Králové (Libčiny).
V okrese Kladno (Klobuky) byla laboratorně potvrzena v okrasné školce červená sypavka borovice (Mycosphaerella pini).
Výskyt patogena Monilinia fructicola byl laboratorně potvrzen na broskvoni v produkčním sadu v okrese Hradec Králové (Libčany).
V porostech ozimých obilnin byly zaznamenány střední až silné výskyty kříska polního (Psammotettix alienus). S ochlazením se očekává pokles intenzity výskytu tohoto škůdce, stejně jako mšic (Aphidoidae).
Výskyt invazního slunéčka Harmonia axyridis byl zjištěn ve východních Čechách.
Lokálně střední až silné výskyty hraboše polního (Microtus arvalis) byly zjištěny zejména v pícninách; nárůst populace byl patrný i v obilninách a řepkách.

Ing. Tomáš Růžička
vedoucí odboru ochrany
proti škodlivým organismům

Z podkladů Sekce územních útvarů zpracovala: Ing. Regina Tesařová

 

 

Zařazeno v Rostlinná výroba