KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Metodika „Pěstování obilnin a pseudoobilnin v ekologickém zemědělství"

02/12/08
Ing. Irena Suková / Agronavigátor

Jihočeská univerzita vydala v roce 2008 metodiku vytvořenou v rámci podpůrného programu 9.F.g.: Metodická činnost k podpoře zemědělského poradenského systému, MZe.

Zemědělská fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích vydala v roce 2008 metodiku „Pěstování obilnin a pseudoobilnin v ekologickém zemědělství", (viz Příloha) která byla vytvořena v podpůrném programu 9.F.g. Metodická činnost k podpoře zemědělského poradenského systému, Ministerstva zemědělství.
V metodice je zpracována problematika pěstování obilnin a pseudoobilnin jako hlavních tržních plodin ekologického zemědělství v ČR.První část zahrnuje obecné zásady pěstování rostlin (obilnin a pseudoobilnin). Zpracovány jsou základní legislativní normy a dotační tituly. Dále je důraz kladen na volbu vhodných druhů a odrůd. Významná část je věnovaná výživě a hnojení, osevním postupům, regulaci škodlivých činitelů, a také finalizaci celoroční práce farmáře a to sklizni a posklizňové úpravě bioprodukce. V části věnované pěstování konkrétních druhů je kladen důraz na pěstování pšenice seté (ozimé i jarní formy), opomíjeny nejsou ani další pluchaté pšenice jako je špalda, dvouzrnka nebo jednozrnka. Dále jsou reprezentovány ječmenem, tritikalem, žitem, ovsem a v neposlední řadě zástupcem skupiny pseudoobilnin – pohankou.
Příloha (10,28 MB)
Metodika bude dále k dispozici v Zemědělské a potravinářské knihovně, ÚZEI Praha a v dalších veřejných knihovnách.
Kontakt: Ing. Jan Šrámek, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Katedra agroekologie, Studentská 13, 37005 České Budějovice, tel. +420 38 777 2443. email: sr.honza@email.cz.

Ing. Jan Šrámek

Zařazeno v Aktuálně