KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Plány oblasti povodí Dolní, Horní Vltavy a Berounky

05/12/08

Připomínky lze vznášet do 31.prosince 2008!

OZNÁMENÍ
o zveřejnění návrhu Plánu oblasti povodí Dolní Vltavy, Horní Vltavy a Berounky
VÝZVA K PŘIPOMÍNKÁM VEŘEJNOSTI A UŽIVATELŮ VODY

Připomínky lze vznášet do 31.prosince 2008!

Text oznámení najdete na adrese:

http://www.kr-stredocesky.cz/NR/rdonlyres/4506DF3D-068F-4E23-8D96-2029EC12BB78/48939/oznámeníknávrhuplánuoblastipovodíDolníVltavy.doc

Plány opatřenínajdete na adrese:

http://www.pvl.cz/planovani/planopdolnivltavy.html?lang=cs
http://www.pvl.cz/planovani/planophornivltavy.html?lang=cs
http://www.pvl.cz/planovani/planopberounky.html?lang=cs

Zařazeno v Aktuálně, Novinky