KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Slavnostní zakončení soutěže Vesnice roku 2008v Parlamentu ČR a u Prezidenta republiky.

08/12/08
Josef Sívek / Agroporadenství

Spolek pro obnovu venkova uspořádal společně s ministerstvem pro místní rozvoj a Stálou komisí pro rozvoj venkova v Parlamentu ČR slavnostní zakončení soutěže Vesnice roku. Na letošní slavnost byli na 2. prosince 2008 pozváni jak vítězové krajských kol – zlaté stuhy, tak vítězové barevných stuh v jednotlivých krajích.

Slavnostní zakončení soutěže Vesnice roku 2008
v Senátu a u Prezidenta ČR

Před zahájením slavnosti v Senátu byla pro zájemce zajištěna prohlídka Valdštejnského paláce s
odborným výkladem. Pěvecký soubor Chorus z Ostravy se svým vystoupením postaral o prohloubení
 slavnostní atmosféry v Rytířském sále Senátu. Zpěv byl krásný a akustické vlastnosti sálu
 vynikající. Nositelům Zlatých stuh předal místopředseda Senátu Jiří Šneberger pamětní list.
Pro zástupce vítězných obcí (zlatých stuh) bylo zajištěno přijetí panem prezidentem Václavem
Klausem na Pražském hradě. Setkání mělo přátelský duch. Starostové diskutovali s prezidentem
 o aktuálních otázkách.
Slavnostní den pokračoval v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, kde starostové a starostky
 diskutovali s ministrem zemědělství Petrem Gandalovičem, ministrem pro místní rozvoj a prvním
 místopředsedou vlády Jiřím Čunkem a poslancem Liborem Ambrozkem o problematice některých
 připravovaných či projednávaných zákonů.
Spolek pro obnovu venkova ČR zajistil pro zástupce vítězných obcí vstupenky na divadelní
 představení „Šumař na střeše“. Slavnostní den byl zakončen v divadle Na Fidlovačce.

Další informace k soutěži Vesnice roku:
Vesnicí roku 2008 se stala obec Lidečko na Vsetínsku a postupuje tak do evropského kola soutěže,
 kterou pořádá Evropská pracovní společnost pro rozvoj venkova a obnovu vesnice.
Předseda hodnotitelské komise Pavel Dvořáček uvedl, že Lidečko si cenu zasloužilo především díky
 vztahu místních lidí ke krajině, kvalitě sousedských vztahů či jasné vizi rozvoje obce. Ve vesnici
se v poměrně krátkém čase podařila řada významných investičních akcí. Je zde zmodernizovaná a
dobře fungující škola a školka, nová kanalizace a čistička odpadních vod.
Letošní ročník byl podle pořadatelů mimořádně vyrovnaný. Do 14. ročníku celostátní soutěže se
 přihlásilo celkem 309 obcí z celé republiky. Ze třinácti finalistů skončily na dalších místech vesnice
 Pikárec na Vysočině a jihočeské Malenice.
Své vítěze mají také kategorie barevných stuh: Obec Mořice na Prostějovsku v Olomouckém kraji
 vyhrála v celostátním kole soutěže v Zelené stuze (péče o zeleň a životní prostředí) a obec
Partutovice na Hranicku rovněž z Olomouckého kraje v Oranžové stuze (spolupráce obcí a
zemědělců). V soutěži se dále udělují modrá stuha za společenský život v obci a bílá stuha za
práci s mládeží.
Soutěž Vesnice roku je určena obcím, které mají vlastní program obnovy vesnice. Má povzbudit
 venkovské obyvatele k aktivní účasti na rozvoji místa, v němž žijí. Celostátní vítěz je vybírán z
obcí, které uspěly v krajských kolech. Soutěže se mohly zúčastnit všechny obce vesnického
charakteru s maximálně 5250 obyvateli. Soutěž Vesnice roku vyhlašuje Spolek pro obnovu venkova,
 Svaz měst a obcí České republiky a ministerstva pro místní rozvoj a zemědělství.

Zpracovala: Ing. Marcela Harnová, tajemnice Spolku pro obnovu venkova ČR

 

Zařazeno v Novinky