KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Upozornění pro žadatele zařazené do programu ZSV na možnost podání žádosti o poskytnutí dotace 2009

22/12/08
SZIF

V Praze dne 18.12.2008

Žadatelé, kteří jsou zařazeni do programu Zakládání skupin výrobců, mohou v období od 02.01.2009 do 15.02.2009 podat žádost o poskytnutí dotace na regionálních odborech SZIF (podle místa sídla žadatele). Na webových stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu (www.szif.cz) v sekci HRDP – ZSV jsou zveřejněny formuláře žádosti o dotaci a informace týkající se podání a způsobu vyplnění žádosti o dotaci.

Ing. Jiří Rádr
Oddělení Podpory administrace HRDP a PRV
.

Zařazeno v Aktuálně, Novinky a akce